Informatiegids

Onderwijs voor hoogbegaafden binnen Accrete


Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2020.

Kwadraatafdeling voor hoogbegaafden in Steenwijk

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe maar noodzaak! Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die op verstandelijk cognitief gebied méér kunnen, blijven uitdagen en helpen.

Hoogbegaafd

Een meer- en hoogbegaafd kind heeft bijzondere eigenschappen als het gaat om denken, leren en het omgaan met de omgeving. Vaak gaat het goed met deze leerlingen binnen het regulier onderwijssysteem. De kinderen blinken uit en scoren geweldig. Deze kinderen kunnen echter ook vastlopen en moeite hebben met leren, de motivatie kwijt zijn of onder hun niveau presteren.

Kwadraatafdeling

Mocht het zo zijn dat een hoogbegaafdheidsspecialist signaleert dat een kind ook in een Plusgroep op de regulier school niet voldoende wordt uitgedaagd of niet goed functioneert dan kan dit kind worden doorverwezen naar een zogenaamde ‘Kwadraatafdeling’. Dit is een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen die hier de hele week les krijgen.
Aan kindcentrum Claus in Steenwijk is sinds dit jaar een kwadraatafdeling verbonden. Op deze afdeling wordt alleen lesgegeven aan hoogbegaafde leerlingen. De afdeling heeft een regiofunctie en is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Voorlopig is er plaats voor 30 kinderen. Aangezien de afdeling nog maar kort draait, zijn er nog plaatsen beschikbaar.
Niet elk hoogbegaafd kind hoort automatisch op de kwadraatafdeling. De afdeling is opgezet als vangnet voor hoogbegaafde kinderen die zijn vastgelopen en/of niet tot ontwikkeling komen op de eigen school daarom gaat een aanmelding via de BCA, de bestuurscommissie arrangeren van Accrete.
De coördinatie van de afdeling ligt bij de coördinator Karen Wolters, zij is programmamanager bij het Regionaal expertisecentrum voor hoogbegaafden.

De kwadraatafdeling in Steenwijk is niet alleen een locatie waar hoogbegaafde leerlingen terecht kunnen, maar ook een expertisecentrum voor alle hoogbegaafde kinderen op de scholen van Accrete.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen dhr. P.J. Jansen, directeur onderwijszaken. Per telefoon is hij bereikbaar via 06-20261645 of via e-mail op oz@accrete.nl of met Karen Wolters, coördinator van de Kwadraatafdeling: /

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!