Informatiegids

Actuele informatie over het Coronavirus


Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2020.

Alle basisscholen zijn op 8 juni weer volledig open

Alle basisscholen zijn vanaf 8 juni volledig open. Onderzoek en monitoring van het RIVM laten zien dat er geen aanwijzingen zijn voor een toename van de verspreiding van het coronavirus van kinderen op medewerkers, tussen kinderen onderling, of van medewerkers op kinderen. Ook spelen kinderen geen belangrijke rol bij de verspreiding van het virus. Kinderen kunnen wel besmet raken, maar hebben weinig verschijnselen en dragen nauwelijks bij aan verspreiding. Daarom kunnen scholen vanaf 8 juni weer veilig open. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften.

vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van werken van kracht met de volgende maatregelen:

 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Q & A: Veiligheid en hygiëne

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Goed de handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Geen handen schudden.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig onderling anderhalve meter afstand te houden en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk.
Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.
Meer informatie over kinderen en het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

Worden mondkapjes in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorgeschreven?

Nee. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Mag ik mijn kind tussen de middag ophalen van school om thuis een boterham te eten?

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, worden scholen opgroepen om in deze periode een continuerooster te gebruiken. Alle kinderen blijven tussen de middag over op school.

Hoe kan ik mij laten testen op het coronavirus?

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen?

Ja, kinderen van 1 klas kunnen samen in een gymzaal gymmen. Het heeft wel altijd de voorkeur om de gymles waar mogelijk te verplaatsen naar buiten. Meer informatie vindt u op Weeropschool.nl.

Kunnen musicals en diploma-uitreikingen doorgaan?

We adviseren scholen om terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten. De afsluiting van een schoolperiode is voor leerlingen erg belangrijk. Een eind-musical voor groep 8 of een diploma-uitreiking is daarom onder voorwaarden mogelijk. Deze activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats en met de vaste eigen groep. Verder gelden de algemene regels voor bijeenkomsten: tot 1 juli komen maximaal 30 personen bijeen. Vanaf 1 juli, als deze versoepelingen doorgaan, maximaal 100 personen. Natuurlijk met 1,5 meter afstand.

Opvang kinderen

Mag mijn kind straks op alle schooldagen naar de BSO?

BSO vanaf 8 juni:
Vanaf maandag 8 juni gaat de BSO weer volledig open. Leerlingen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Voor welke kinderen is er noodopvang?

Noodopvang vanaf 8 juni:
De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen. Kinderen van ouders of verzorgers die volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid een cruciaal beroep hebben zodat de samenleving draaiende kan worden gehouden mogen hun kinderen naar de noodopvang of school brengen alwaar ze worden opgevangen.
Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op kinderopvang. Onder vitale beroepen worden bijvoorbeeld beroepen in de zorg of bij de politie bedoeld.
Een officiële lijst hiervan staat op deze website. Daarnaast is het zo dat kinderen waar zorgen om zijn ook kunnen worden opgevangen.

Beperkte toegang tot het kindcentrum
De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen we zeer serieus. Komt uw kind wel naar het kindcentrum? Dan willen wij u verzoeken om uw kind bij de ingang van het kindcentrum af te leveren. Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de kindcentra en kinderen die opgevangen moeten worden. Wij maken wel een uitzondering voor ouders van kinderen van 0-4 jaar.

Contractuele verplichtingen kinderopvang
Ook wat dit betreft volgen wij als Accrete de richtlijnen van de Rijksoverheid:

 • De Rijksoverheid gaat uw eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden. Dit betreft het verschil tussen de bedragen die u aan ons betaalt minus de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt. Dit geldt in ieder geval, voorzover nu bekend, voor de periode van 16 maart tot 8 juni.
 • Dit betekent dat u in de periode 16 maart tot 8 juni in principe geen kosten maakt voor kinderopvang welke u niet heeft afgenomen. Dit wordt achteraf gecompenseerd.
 • Het is van belang dat u uw contract niet opzegt en de facturen blijft betalen. Daarmee heeft u recht op de vergoeding eigen bijdrage en kunnen wij opvang blijven bieden op korte termijn en hopelijk ook op de lange termijn.
 • Pas daarnaast niets aan bij de belastingdienst wat betreft uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Voor de ouders die gebruik maken van de peuteropvang, maar geen recht hebt op kinderopvangtoeslag is het nog niet duidelijk of en hoe er gecompenseerd gaat worden. Daarover wordt op dit moment overleg gevoerd met de gemeenten.
 • Voor al uw vragen over de kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst of de belastingtelefoon.

Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen ze samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Ook worden de huisartsen in onze regio regelmatig geïnformeerd.

Vragen en antwoorden
Website RIVM: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus voor algemeen publiek
Website GGD-IJsselland: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus en kinderopvang
W
ebsite Rijksoverheid: Richtlijnen en veel gestelde vragen en antwoorden

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bel dan team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 - 428 16 56 of gebruik ons contactformulier. Voor publiek is er een landelijk informatienummer voor alle vragen over Corona: 0800-1351.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!