Meer- en hoogbegaafd

Kwadraatafdeling voor hoogbegaafden in Steenwijk

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe maar noodzaak! Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die op verstandelijk cognitief gebied méér kunnen, blijven uitdagen en helpen.

Hoogbegaafd

Een meer- en hoogbegaafd kind heeft bijzondere eigenschappen als het gaat om denken, leren en het omgaan met de omgeving. Vaak gaat het goed met deze leerlingen binnen het reguliere onderwijssysteem. De kinderen blinken uit en scoren geweldig. Deze kinderen kunnen echter ook vastlopen en moeite hebben met leren, de motivatie kwijt zijn of juist onder hun niveau presteren.

Kwadraatafdeling

Mocht het zo zijn dat een kind ook in een Plusgroep op de reguliere school niet voldoende wordt uitgedaagd of niet goed functioneert dan kan dit kind worden doorverwezen naar een zogenaamde ‘Kwadraatafdeling. Dit is een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen die hier de hele week les krijgen. Deze Kwadraatafdeling is verbonden aan Kindcentrum Claus in Steenwijk. Op deze afdeling wordt alleen lesgegeven aan hoogbegaafde leerlingen, heeft een regionale functie en is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Voorlopig is er plaats voor 30 kinderen. Aangezien de afdeling nog maar kort draait, zijn er nog plaatsen beschikbaar. De kwadraatafdeling in Steenwijk is niet alleen een locatie waar hoogbegaafde leerlingen terecht kunnen, maar ook een expertisecentrum voor alle hoogbegaafde kinderen op de scholen van Accrete.

Aanmelding

Er wordt vooraf goed onderzocht of een kind hier thuis hoort omdat sommige hoogbegaafde kinderen ook prima functioneren binnen het reguliere onderwijs. De kwadraatafdeling is opgezet als vangnet voor hoogbegaafde kinderen die zijn vastgelopen en/of niet tot ontwikkeling komen op de eigen school. Een aanmelding wordt dan ook zorgvuldig afgewogen door de bestuurscommissie arrangeren van Accrete (BCA).

De coördinatie van de afdeling ligt tot de zomervakantie 2020 bij ad interim coördinator Karen Wolters, zij is programmamanager bij het Regionaal expertisecentrum voor hoogbegaafden

Voor meer informatie kun je contact opnemen dhr. P.J. Jansen, directeur onderwijszaken. Per telefoon is hij bereikbaar via 06-20261645 of via e-mail op oz@accrete.nl of met Karen Wolters, coördinator van de Kwadraatafdeling: /

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!