Meer- en hoogbegaafd

Gelukkig (hoog)begaafd. Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind!

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe maar noodzaak! Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die op verstandelijk cognitief gebied méér kunnen, blijven uitdagen.

Hoogbegaafd

Een meer- en hoogbegaafd kind heeft bijzondere eigenschappen als het gaat om denken, leren en het omgaan met de omgeving. Vaak gaat het goed met deze leerlingen binnen het regulier onderwijssysteem. De kinderen blinken uit en scoren geweldig. Deze kinderen kunnen echter ook moeite hebben met leren, de motivatie kwijt zijn of onder hun niveau presteren.

Kwadraatscholen

Om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen beter en eerder te signaleren en verbeteren hebben verschillende christelijke schoolbesturen in deze regio de stichting ‘Kwadraat Onderwijs’ opgericht. Voor Accrete betekent dit dat er voor deze leerlingen op zeven scholen een aparte "Plusgroep” is gecreëerd. De overige vestigingen van Accrete werken hier ook mee samen.

Plusgroep

De leerlingen blijven in hun eigen groep en gaan daarnaast op de eigen school één of twee dagdelen in de week aan de slag in een ‘Plusgroep’ voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Tijdens deze dagdelen is er aandacht voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren, leren plannen en eigen inbreng van de kinderen. De reguliere lesstof wordt dan aangepast door middel van ‘compacten en verrijken’.

Begeleiding

Een school mag zich pas kwadraatschool noemen wanneer levelwerk volledig geïntegreerd is en tenminste één leerkracht de HBO + -opleiding ‘begaafdheidspecialist’ heeft afgerond. Op deze manier is er de garantie dat er voldoende kennis is op school om deze kinderen verder te helpen. De criteria voor plaatsing in een Plusgroep gaat met behulp van een officieel toelatingsprotocol in overleg met de leerkracht Hoogbegaafdheid en de Intern Begeleider.

Kwadraatafdeling

Mocht het zo zijn dat een hoogbegaafdheidsspecialist signaleert dat een kind zelfs in een Plusgroep niet voldoende wordt uitgedaagd dan kan dit kind worden doorverwezen naar een zogenaamde ‘Kwadraatafdeling’. Dit is een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen die hier de hele week les krijgen. De kwadraatafdeling heeft een regionale functie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen dhr. P.J. Jansen, directeur onderwijszaken. Per telefoon is hij bereikbaar via 06-20261645 of via e-mail op oz@accrete.nl.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!