Meer- en hoogbegaafd

Kwadraatonderwijs is voor kinderen die cognitief meer kunnen. Alle scholen van Accrete zijn Kwadraatscholen en dat betekent dat er op alle kindcentra voldoende kennis en mogelijkheden zijn om kinderen die bovengemiddeld presteren of hoogbegaafd zijn te helpen. Naast speciale programma’s zijn er plusklassen en specifiek opgeleide leerkrachten. Voor sommige hoogbegaafde kinderen is dit nog niet genoeg. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is de Kwadraatafdeling geschikt. Hier volgen ze fulltime, dus van maandag tot en met vrijdag onderwijs dat is aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

De Kwadraatafdeling hoort bij een reguliere school, maar heeft een ‘status aparte’. De Bestuurs Commissie Arrangeren (BCA) van Accrete bekijkt of een aangemeld kind past op de afdeling.
Meer informatie en de aanmeldprocedure vindt u op de eigen website van het kwadraatonderwijs.
Op de Kwadraatafdeling wordt gepersonaliseerd christelijk onderwijs gegeven. De afdeling heeft een regionale functie.

Meer informatie:
Nina Lievers, Coördinator & intern begeleider Kwadraatonderwijs Accrete
Mailadres: ninalievers@accrete.nl
M: 06-24208429
Website: Kwadraatonderwijs

Adres:
Parallelweg 15
8332 JD Steenwijk

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!