eerste1000dagen

Het belang van de eerste 1000 dagen

Vanuit de kennis die wij inmiddels hebben opgedaan over de werking van het brein, wordt duidelijk dat de ontwikkeling in de eerste 1000 dagen van het kind heel belangrijk is. In deze periode wordt een belangrijke basis voor het verdere leven gelegd. Ook vanuit de overtuiging dat investeren in preventie zich in een latere fase in veelvoud gaat terugverdienen. Een goed voorbeeld hiervan is het op jonge leeftijd gaan investeren in leren lezen. Het goed kunnen lezen is een voorwaarde om tot leren te komen en om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Er zijn in Nederland nog steeds bijna anderhalf miljoen laaggeletterden, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven en daarom niet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.
Kern van het akkoord is dat er ingezet gaat worden op preventie, vanuit de overtuiging dat investeren in preventie zich in een latere fase in veelvoud gaat terugverdienen. Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor de optimale ontwikkeling van alle kinderen. Dit kan op vele manieren zichtbaar worden. Eén manier daarvan is de zichtbaarheid in de resultaten van technisch lezen.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!