Voordelen kinderopvang

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan zij in de opvang centraal. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang vinden we hierbij belangrijk. De drukste tijd in het leven van werkende ouders is vaak de periode wanneer kinderen klein zijn. We helpen ouders om rust binnen het gezin te creëren.

Het voordeel van deze voorzieningen binnen één centrum is dat de kinderen van jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. Rust en gemak voor kind en ouder.
De doorgaande leerlijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen op hun eigen niveau.
 Ieder kind is welkom op de kinder- en buitenschoolse opvang. Ook kinderen die (in de toekomst) geen gebruik maken van Accrete-basisonderwijs.
Er wordt gewerkt met een vast dagritme waarbij rekening wordt gehouden met het ritme van thuis. Daarnaast hebben onze enthousiaste en vakkundige pedagogisch medewerkers individuele aandacht voor de talenten en behoeftes van elk kind.

Buitenschoolse opvang

De BSO richt zich op de invulling van de vrije tijd van kinderen. Er is een huiselijke sfeer gecreëerd waar kinderen (buiten) kunnen spelen of deelnemen aan een activiteit. Omdat we opvang en onderwijs onder hetzelfde dak bieden vermaken eventuele broertjes en zusjes zich samen op de opvang en zijn de lijntjes naar de leerkrachten kort.

Voor- en vroegschoolse educatie

We werken met het programma Uk en Puk. Dit is een methode voor voor- en vroegschoolse educatie. Het doel van dit programma is kinderen een brede start in het onderwijs te bieden om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. In de activiteiten zijn vier ontwikkelingsgebieden uitgewerkt; 
spraak- en taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels
die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren. Het uitgangspunt is dat kinderen leren door (samen) te spelen.

Ruime en flexibele openingstijden

Met onze kinderopvang op maat kan de opvang heel gemakkelijk worden afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Bij onregelmatig of parttime werk of bij een studie regelen we flexibele opvang. Voor de kinderopvang geldt dat er maar minimaal 1 dagdeel moet worden afgenomen. Voor de BSO geldt dat er per uur kan worden afgenomen. 
We zijn iedere dag geopend van 6.30 tot 19.30 uur.

Voordelig

Bij ons betaal je voor goede flexibele kinderopvang minder omdat wij blokken van 5 uur hanteren. Bij de meeste andere aanbieders zijn dit vast blokken van 6 uren. Hierdoor lijkt het voordeliger bij een andere aanbieder maar is ons tarief uiteindelijk lager. Om een goed beeld te krijgen kun je een proefberekening maken: maak een proefberekening van de totale opvangkosten
Tarieven kinderopvang/ peuteropvang/BSO: Door op deze link te klikken zie je de tarieven

Ieder kind welkom!

Er is geen verplichting tot afname van Accrete-basisonderwijs of BSO. Alle diensten kunnen afzonderlijk worden afgenomen.

Dit biedt onze kinderopvang

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!