Schoolgids van het kwadraatonderwijs

De schoolgids van Kwadraatonderwijs geeft een uitgebreider beeld van wat Kwadraatonderwijs inhoudt, hoe er gewerkt wordt en welke stappen genomen dienen te worden bij aanmelding van uw kind op Kwadraatonderwijs. Ook wordt inhoudelijk dieper ingegaan op de vakken die gegeven worden.