Nieuws

Accrete versterkt integrale medezeggenschap


Laatst bijgewerkt op: 19 april 2022 11:40.

Werkgroep PIM Inmiddels zijn de leden van de werkgroep PIM (Project Integrale Medezeggenschap) in inmiddels vijf bijeenkomsten samengekomen.

De zorgvuldigheid waarbij de werkgroep het traject doorloopt maakt dat er een extra bijeenkomst wordt gepland om met elkaar zorgvuldig naar het einddoel te komen. Het versterken van de medezeggenschap binnen Accrete.

Concept documenten
Na een inventarisatie zijn door de externe adviseur opgestelde concept documenten voor de centrale Accreteraad zorgvuldig besproken. Het concept medezeggenschapstatuut en het concept reglement voor de Centrale Accrete Raad (CAR) zijn doorgenomen. Hierbij is een mooie vertaalslag gemaakt van de huidige documenten naar de actuele praktijk. Op een enkele punten zal nu aanscherping plaatsvinden. Ook wordt er aandacht gegeven aan enkele formats, zoals bijvoorbeeld een jaarplanning.

Training
Inmiddels zijn de trainingen van start gegaan voor de lokale medezeggenschapsraden en oudercommissies. Deze worden verzorgd door Cynthia Roos van Focuzright. Naast de ondersteuning van Accrete en de werkgroep, geeft zij deze cursussen. Die zijn gericht op de basis en ontwikkeling van de medezeggenschap en de (toekomstige) samenwerking tussen opvang en onderwijs. Het is goed te zien dat hiervoor inmiddels een goed aantal aanmeldingen is ontvangen. De wens bestaat dat alle locaties zich hierop inschrijven. Op deze manier wil Accrete iedereen, die betrokken is bij de medezeggenschap binnen de organisatie, de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap.

Ontwikkeling
Het integraal kindcentrum is binnen Accrete een leerrijke en liefdevolle omgeving, waarin kinderen worden geïnspireerd en begeleid bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei). Deze ontwikkeling en vorming is zichtbaar binnen de werkgroep en hopelijk straks ook binnen de lokale organen. Samen ontwikkelen we en komen straks tot een resultaat, dat zal bijdragen aan de bloei van de organisatie.

Heb je vragen of belangstelling neem dan contact op met Berto Smelt, vervangend bestuurder Accrete
06-15017318/ bsmelt@accrete.nl

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!