Ledenraad (LR)

Accrete en haar rechtsvoorgangers kent een verenigingsstructuur welke geworteld is in de christelijke traditie. De gedachte is dat de leden het hoogste gezagsorgaan vormen in de vorm van een Ledenraad. Daar zit nadrukkelijk het democratisch gedachtegoed achter.

De LR wordt samengesteld uit de oudercommissies, deze vaardigen elk 2 leden af naar de LR. Daarnaast zijn er 2 plaatsen in de LR voor leden die geen kinderen meer op school hebben. De LR heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de Algemene ledenvergadering.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!