Enthousiaste invalkrachten

Voor onze vervanginspool zijn we op zoek naar invalkrachten en poolers:

Accrete neemt deel aan een gezamenlijke vervangingspool. Deze vervangingspool bestaat uit een aantal (protestants) christelijke besturen in Overijssel en Drenthe, Akorda (administratiekantoor) en SLIM (bemiddelaar tussen vervangingsvraag en vervanger). Naast leerkrachten voor deze vervangingspool zoeken wij ook tijdelijke invalkrachten: leerkrachten en onderwijsassistenten.

Pooler/ leerkracht
Ieder bestuur neemt een aantal leerkrachten aan in de ‘vaste’ vervangingspool. Deze medewerkers noemen we poolers. Het is de bedoeling dat je voornamelijk (kort) vervangingswerk verricht voor Accrete maar je kan ook worden ingezet bij een ander bestuur.

Invaller/ leerkracht en onderwijsassistent
We zijn ook op zoek naar invallers voor de bekende ‘losse’ invalpool, deze medewerkers noemen we invallers en krijgen een tijdelijk contract voor bijvoorbeeld de vervanging van zwangerschapsverlof of langdurige ziekte.

Profiel leerkracht
Jij bent een gedreven (beginnende) leerkracht die de leerlingen uitdaagt, motiveert en boeit. Je bent creatief en didactisch sterk en in staat om een veilig pedagogisch (leer)klimaat te creëren, ook in pittige groepen. Je hebt een sterk klassenmanagement, kan goed relativeren en je hebt humor. Uiteraard heb je een afgeronde PABO-opleiding. Je hebt een eigen, christelijke identiteit welke past bij de wijze waarop Accrete haar identiteit uit wil dragen: liefdevol, doelgericht en met lef. Verder zijn begrippen als positief-kritisch, leergierig, humor, zelfreflectie, flexibiliteit, ICT en professionaliteit jou niet vreemd.

Profiel onderwijsassistent
Als onderwijsassistent ondersteun je de leraar van het reguliere basisonderwijs. Onder verantwoordelijkheid van de leraar verricht je eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken en begeleidt je leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Ook kun je kleine groepen met langzame of juist snelle leerlingen ondersteunen. Verder help je kinderen sociale- en andere vaardigheden aan te leren, zoals 'luisteren', 'opruimen' of 'vragen stellen'. Je hebt een afgeronde opleiding SPW 4 en je christelijke identiteit past bij Accrete.

Aanbod voor poolers

  • Jaarcontract met werktijdfactor 0,6 tot uitbreiding 1,0 wtf, Schaal LA PO
  • Mogelijkheid tot inzet bij verschillende besturen
  • Reiskostenvergoeding 0,19 ct. per kilometer
  • Professionalisering

Aanbod voor invallers

  • Tijdelijke benoeming als leerkracht of onderwijsassistent
  • Mogelijkheid tot werken bij verschillende besturen maar geen verplichting
  • Reiskostenvergoeding
  • Professionalisering

Interesse?
Voor meer informatie kun je bellen met Ankie Redder (hoofd personeelszaken), tel: 06-10 57 95 07. Reacties kunnen gemaild worden naar pz@accrete.nl

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!