Intern begeleider Kindcentrum Willem Alexander

Kindcentrum Willem Alexander in Steenwijk biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar.
Onze populatie is gevarieerd en daar zijn we trots op: ieder kind is welkom! Als team staan we elke dag klaar om samen met de kinderen aan de slag te gaan met ieders mogelijkheden, om zo samen met elk kind een topprestatie te bereiken.

Voor Kindcentrum Willem Alexander in Steenwijk zoeken we een
Intern begeleider

Deze functie is tijdelijk tot aan de zomervakantie met een wtf. van 0,3

Taken:
Coördinerend

 • Opstellen van procedures en richtlijnen, o.a. het uitwerken van het leerlingvolgssysteem
 • Coördineren van aanmelding en verwijzing van leerlingen voor interne zorg (logopedist, motorisch remedial teacher, maatschappelijk werker, psycholoog)
 • Voorbereiden en voorzitten van leerling- en groepsbesprekingen en intern zorg overleg
 • Regelmatig overleg met directeuren
 • Verzamelen van toetsgegevens en /of groepsoverzichten t.b.v. analyse en kwaliteitsbewaking
 • Zicht hebben op en bewaken van de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod op het gebied van lezen, rekenen, taal, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling.

Begeleidend:

 • Collegiale consultatie; gevraagd en ongevraagd hulp en advies geven aan collega’s m.b.t. zorgleerlingen, didactische vragen, groeps- of individuele plannen
 • Evalueren van de zorg n.a.v. toetsingskader inspectie
 • Observeren van klassensituaties, o.a. d.m.v. beeldcoaching
 • Analyseren en interpreteren van toetsresultaten op groeps-, leerlingen- en schoolniveau.
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming en evaluatie van opp’s voor leerlingen met een ander uitstroomniveau dan eind groep 8.

Innoverend:

 • Kennisoverdracht bij onderwijskundige vergaderingen
 • Uitwerken van didactische leerlijnen n.a.v. toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groeps- en leerlingbesprekingen
 • Voorstellen maken die leiden tot verbetering van de leerlingenzorg

Functie eisen:

 • HBO werk- en denkniveau/akte leraar PO
 • In het bezit van het diploma interne begeleider (erkend door de landelijke beroepsgroep LBib) of de bereidheid dit diploma te behalen
 • Bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie
 • Sterk in communicatie en beschikken over relativeringsvermogen
 • Een visie hebben op passend onderwijs
 • Mee kunnen denken en beslissen inzake het onderwijskundig beleid van scholen
 • Ontwikkelingen volgen op onderwijsgebied en kunnen inbedden in de praktijk
 • Een eigen, christelijke identiteit hebben welke past bij de wijze waarop Accrete haar identiteit uit wil dragen.

Meer informatie of solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peterjan Janssen, hoofd onderwijszaken Accrete. oz@accrete.nl / 06 - 20 26 16 45.
Sollicitatiebrief met CV graag mailen naar werken@accrete.nl t.a.v. Ankie Redder (hfd. personeelszaken).

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!