Stage lopen bij Accrete

Accrete als opleidingsschool/stage

Samen leren maken wij ook heel concreet door aanstaande leerkrachten een plek te geven waar zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke en professionele leerkrachten. Voortkomend uit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 is Accrete, samen met 17 andere scholenclusters, opleidingsschool voor de PABO (Opleiding van hogeschool Viaa te Zwolle). Hier wordt samengewerkt aan de professionalisering van beginnende leerkrachten.

Scope

De naam van het project is Scope – scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. Dit betekent dat we binnen Scope samen willen zorgdragen voor scholen en een bijpassende opleiding waarin een nieuwe generatie leerkrachten kan worden opgeleid en begeleid.

Bovendien wordt er in een zestal deelprojecten (met daarin participatie vanuit de deelnemende scholen en vanuit Viaa) samengewerkt om te komen tot een gewortelde verdieping van thema’s (o.a. pesten, ouderbetrokkenheid) waarbij een link naar de lerarenopleiding blijvend vorm krijgt.

Concreet betekent dit dat veel van deze PABO studenten werken en leren op onze kindcentra. Wij verwachten veel van elkaar te kunnen leren, nieuwe inzichten en frisse blikken, maar ook door onderzoeken die zij kunnen doen op verschillende leergebieden. Daarnaast garanderen we op deze manier natuurlijke instroom, met nieuwe christelijke leerkrachten die goed aansluiten bij de opdracht en cultuur van Accrete.

Meer informatie over deze thema’s, het project Scope en de lerarenopleiding vind je op de website www.samenwerkingsverbandscope.nl en de site www.viaa.nl.

Daarnaast kun je contact opnemen met Liesbeth Lof, stagebegeleider binnen Accrete, liesbethlof@accrete.nl

Stages in de kinderopvang

Volg je een opleiding voor sociaal pedagogisch werk op MBO-niveau of een opleiding pedagogisch management kinderopvang op Hbo-niveau? Dan kun je bij ons stage lopen! Meer informatie kun je opvragen bij het secretariaat.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!