Korte notulen oudercommissie en MR Kompas Vollenhove

Notulen van de vergadering van de Oudercommissie en de Medezeggenschapraad van Christelijk Kindcentrum Het Kompas Vollenhove, gehouden op woensdag 15 februari 2023.