Mededeling Raad van Toezicht: Vertrek bestuurder Jan Spanjer

In goed overleg tussen de Raad van Toezicht en bestuurder Jan Spanjer is besloten dat Jan zijn functie als bestuurder van Accrete per 1 oktober 2023 zal neerleggen. We danken Jan voor zijn toewijding en inzet.

We blijven ons onverminderd inzetten voor de continu├»teit en kwaliteit van onze onderwijsorganisatie. Over de toekomstige invulling van de bestuursfunctie zullen wij u een later tijdstip informeren. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de Raad van Toezicht.

Met vriendelijke groet,

Marijn Rohaan-Bisperink
Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht Accrete