Wat te doen met vragen rondom de ontwikkeling van uw kind?

Het kan voorkomen dat er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een leerling. In eerste instantie is de leerkracht degene waar u aanklopt als er vragen zijn over het gedrag, het leren en de ontwikkeling. De meeste vragen worden via deze route behandeld.

Zorg Advies Team (ZAT)

Als de vragen iets ingewikkelder zijn, heeft het de voorkeur om aan te kloppen bij het Zorg Advies Team (ZAT). Deelnemers aan dit ZAT zijn de Intern Begeleider (IB’er) van de school, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker. Ook de leerkracht sluit meestal aan. Tijdens het ZAT overleg wordt er gekeken wat de vraag precies is, of actie nodig is en wordt afgesproken wie het eventuele vervolg oppakt. Als ouder bent u hier altijd bij aanwezig.

Heeft u een vraag, loop er niet te lang mee rond. U kunt in eerste instantie contact opnemen met de IB’er of leerkracht om in een gesprek na te gaan of een afspraak op school nodig of nuttig is.

Kinderen kunnen ook in het ZAT besproken worden omdat een leerkracht het kind heeft aangemeld. Wanneer een kind in het ZAT wordt besproken, wordt u als ouder(s)/verzorger(s) altijd vooraf hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn.