Talentontwikkeling voor de toekomst! Kwadraatonderwijs Accrete in Steenwijk

Kwadraatonderwijs Accrete biedt christelijk basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Ons motto is: Talentontwikkeling voor de toekomst!

Kwadraatonderwijs Accrete daagt uit, inspireert en stimuleert kinderen tot een zo optimaal mogelijke persoonlijke ontwikkeling en onderlinge samenwerking. Wij stemmen ons aanbod af op een brede ontwikkeling van je kind. Als coach begeleidt de leerkracht ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Daardoor ontdekt het zijn talenten, eigenheid en mogelijkheden.

Wij zoeken leerkrachten voor Kwadraatonderwijs!

Accrete

Vraag een persoonlijk gesprek aan

Niet elk hoogbegaafd kind heeft Kwadraatonderwijs nodig. De individuele leer- en ondersteuningsbehoeften spelen hierbij een doorslaggevende rol. We snappen goed dat je hierover vragen hebt. We komen daarom graag in contact, om jullie persoonlijke situatie te bespreken.

Vraag een persoonlijk gesprek aan

Waarom Kwadraatonderwijs?

In de kindcentra van Accrete zijn leerkrachten actief met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Zij bieden extra verdieping en verbreding. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben echter meer nodig. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding om tegemoet te komen aan hun eigen onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is ons Kwadraatonderwijs bedoeld.

Accrete - Kwadraatonderwijs - Steenwijk

Foto's en video’s

Teamleden

Dolf van Dijk - Kwadraatonderwijs Steenwijk
Dolf van Dijk
Leerkracht
Nina Lievers - Kwadraatonderwijs Steenwijk
Nina Lievers
Coördinator, Intern Begeleider
Karin Schrotenboer - Kwadraatonderwijs Steenwijk
Karin Schrotenboer
Leerkracht
Annet Clarijs - Kwadraatonderwijs Steenwijk
Annet Clarijs
Onderwijsassistent

Dit is Kwadraatonderwijs Accrete!

Adequaat omgaan
met vraagstukken

Hoogbegaafde kinderen kunnen tegen diverse moeilijkheden aanlopen die hun ontwikkeling in de weg zitten. Denk hierbij aan perfectionisme, overgevoeligheid of een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onze medewerkers zijn getraind en ervaren om hier adequaat mee om te gaan.

Werken met een
topdown-aanpak

Wij werken in ons Kwadraatonderwijs met een topdown-aanpak. In plaats van stapje voor stapje iets onder de knie krijgen (‘bottom up’) schetsen we het gehele plaatje, om van daaruit naar een onderdeel te gaan (‘topdown’).

Leren vanuit een
christelijke identiteit

Accrete biedt christelijk basisonderwijs. Ook bij het Kwadraatonderwijs werken we vanuit onze christelijke identiteit. Zo lezen we Bijbelverhalen, bidden we, zingen we samen en vieren we feestdagen als Kerst en Pasen.

Leren samenwerken
met anderen

Leren samenwerken is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. Daarbij laten we kinderen evalueren wat hun eigen rol is in de samenwerking en wat de bijdrage van de ander daarin kan zijn. Zo leren we van elkaar en vullen we elkaar aan.

Leren leren,
leren leven

In ons onderwijsprogramma leggen wij de nadruk op leren leren, leren denken en leren leven. Maar ook op zelf-ontdekkend leren, omgaan met kritisch denkvermogen, zelfredzaamheid en anders-zijn.

Gepersonaliseerd
ontdekkend leren

Bij Accrete geven we ieder kind de tijd en ruimte die het nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen. Afgestemd op zijn of haar persoonlijke behoeften en talenten. Dit noemen we gepersonaliseerd ontdekkend leren.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de profielen van onze kindcentra.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bieden we ook Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van Kwadraatonderwijs Accrete!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2022-2023?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kwadraat valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Ik wil een
rondleiding aanvragen

Vraag een rondleiding aan

Ik wil mijn
kind aanmelden

Mijn kind aanmelden

Neem contact op

Kwadraatonderwijs Steenwijk

Parallelweg 15
8332 JD Steenwijk
Tel. 0521 - 72 59 35
kwadraatonderwijs@accrete.nl

Meer informatie

Nina Lievers, Coördinator & intern begeleider Kwadraatonderwijs Accrete
M: 06 - 242 084 29
ninalievers@accrete.nl