Onze organisatie

Onze opdracht en ambities zo optimaal mogelijk uitvoeren. Dat is het doel van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de kwaliteit van het stichtingbestuur. Daarbij neemt zij het belang van de stichting (identiteit, kinderopvang en onderwijs), de kindcentra (kinderen, ouders, personeel) en de samenleving (omgeving) in ogenschouw.

Accrete

Bestuurskantoor

Tjerk Deuzeman - Accrete PCO
Tjerk Deuzeman
Interim-bestuurder
bestuur@accrete.nl 038-38 65 479
Berto Smelt - Accrete PCO
Berto Smelt
Plv. bestuurder/directeur bedrijfsvoering/lid MT
bsmelt@accrete.nl 038-38 65 479
Gerieke van Til - Accrete PCO
Gerieke van Til
Directeur onderwijs & ontwikkeling/lid MT
geriekevantil@accrete.nl 038-38 65 479
Ankie Redder-Bijkerk - Accrete PCO
Ankie Redder-Bijkerk
HR Manager/lid MT
ankieredder@accrete.nl 038-38 65 479
Ilse Klaver - Accrete PCO
Ilse Klaver
HR Adviseur
ilseklaver@accrete.nl 038-38 65 479
Alien de Wit - Accrete PCO
Alien de Wit
Manager kinderopvang
aliendewit@accrete.nl 038-38 65 479
Anke de Jong - Accrete PCO
Anke de Jong
Secretaresse
secretariaat@accrete.nl 038-38 65 479
Rob van Ockenburg - Accrete PCO
Rob van Ockenburg
Hoofd ICT
ict@accrete.nl 038-38 65 479
Andre Bagchus - Accrete PCO
Andre Bagchus
ICT medewerker
andrebagchus@accrete.nl 038-38 65 479
Harmen Arendshorst - Accrete PCO
Harmen Arendshorst
Communicatieadviseur
pr@accrete.nl 038-38 65 479
Thecla de Graaf - Accrete PCO
Thecla de Graaf
Opleider, coach en gedragsspecialist
Thecla.degraaf@accrete.nl 038-3865479
Marloes Snel - Accrete PCO
Marloes Snel
Servicecentrum kinderopvang
kinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Els van den Broek - Accrete PCO
Els van den Broek
Servicecentrum kinderopvang
kinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Annet van der Molen - Accrete PCO
Annet van der Molen
Servicecentrum kinderopvang
personeelkinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Hester Schuhmacher - Accrete PCO
Hester Schuhmacher
Beleidsadviseur onderwijs & ontwikkeling
hesterschuhmacher@accrete.nl 038-38 65 479
Mirjam Dijkema - Accrete PCO
Mirjam Dijkema
Servicecentrum kinderopvang
personeelkinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Marleen Peper - Accrete PCO
Marleen Peper
Gedragsspecialist
marleenpeper@accrete.nl 038-38 65 479
Marriētte Doze - Accrete PCO
Marriētte Doze
Pedagogisch coach Kinderopvang
marriettedoze@accrete.nl
Christina Strampel - Accrete PCO
Christina Strampel
Orthopedagoog/GZ-psycholoog (BIG: 49052402625)
cstrampel@accrete.nl 038-38 65 479
Marjolein Remeeus - Accrete PCO
Marjolein Remeeus
Ambtelijk secretaris CAR
secretariaatcar@accrete.nl 038-38 65 479
Sandra van de Steeg-Croese - Accrete PCO
Sandra van de Steeg-Croese
Taal- en leesspecialist
sandravdsteeg@accrete.nl 038-38 65 479
Soon Ja Laverman - Accrete PCO
Soon Ja Laverman
Bestuurssecretaris a.i.
bestuurssecretaris@accrete.nl 038 - 386 54 79

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor ons onderwijs en de opvang. Het bepaalt het beleid van Accrete, in samenwerking met de stafmedewerkers en directeuren. Het CvB benut de Centrale Accrete Raad als sparringpartner om zo samen, in dialoog en met scherpte, te werken aan de opdracht van Accrete.

Het CvB legt verantwoording af aan de RvT over de realisatie van de opdracht met bijbehorende doelen. En ook over het daarvoor ontwikkelde en gevoerde beleid, de strategie en de bedrijfsvoering.

College van Bestuur

Directeur van een kindcentrum

De directeur van een kindcentrum is ‘integraal verantwoordelijk’. Dat houdt in dat deze leiding en sturing geeft aan het onderwijs en de opvang. Ook draagt de directeur zorg voor de bedrijfsprocessen op het kindcentrum en levert deze een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid van Accrete.

De directeur werkt nauw samen met de teamleider kinderopvang. De stafafdeling (onderwijs, opvang, HR, communicatie, financiën en facilitaire zaken) adviseert en ondersteunt daarbij.

De directeuren en het managementteam en staf vergaderen verder regelmatig in een overlegplatform, dat het directeurenoverleg (DO) heet.

Directeur van een kindcentrum

Organigram

Raad van Toezicht

Waar willen we met Accrete naar toe en worden die doelen ook daadwerkelijk nagestreefd en bereikt? En op welke manier? Dat is kort samengevat waar de Raad van Toezicht (RvT) naar kijkt en in meedenkt. De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden en houdt toezicht op zowel de ‘harde kant van de instelling’ (goed bestuur) als de kwaliteit van opvang en onderwijs.

De RvT bestaat uit:

  • Gertjan Zuur (voorzitter): gertjanzuur@accrete.nl
  • Marijn Rohaan: mrohaan@accrete.nl
  • Laura Hollander: laurahollander@accrete.nl
  • Marjolijn Wallinga: marjolijnwallinga@accrete.nl
  • Suzan de With: suzandewith@accrete.nl
Raad van Toezicht

Centrale Accrete Raad (CAR)

Vanuit de gedachte dat we werken als één team met dezelfde missie vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat we werken vanuit integrale medezeggenschap. Per 1 juli 2022 is daarom de Centrale Accrete Raad (CAR) van start gegaan.

Daarin zijn de voormalige gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR), gemeenschappelijke oudercommissie (GOC) en ondernemingsraad kinderopvang (OR) geïntegreerd. Afgelopen schooljaar zijn op alle locaties de medezeggenschapsraad (MR) en oudercommissie (OC) samengevoegd en samen met enkele medewerkers kinderopvang de KC-raad gaan vormen.

De leden van de KC-raad geven advies en instemming op de wettelijk vastgestelde terreinen voor zowel kinderopvang als onderwijs. DE KC-raad bestaat minimaal uit één medewerker en één ouder vanuit de opvang en twee medewerkers en twee ouders vanuit het onderwijs.


Centrale Accrete Raad (CAR)