Onze organisatie

Onze opdracht en ambities zo optimaal mogelijk uitvoeren. Dat is het doel van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de kwaliteit van het stichtingbestuur. Daarbij neemt zij het belang van de stichting (identiteit, kinderopvang en onderwijs), de kindcentra (kinderen, ouders, personeel) en de samenleving (omgeving) in ogenschouw.

Accrete

Bestuurskantoor

Jan Spanjer - Accrete PCO
Jan Spanjer
Voorzitter college van bestuur
jaspanjer@accrete.nl 038-38 65 479
Berto Smelt - Accrete PCO
Berto Smelt
Plaatsvervangend bestuurder/directeur financiën
bsmelt@accrete.nl 038-38 65 479
Gerieke van Til - Accrete PCO
Gerieke van Til
Directeur onderwijs & ontwikkeling
geriekevantil@accrete.nl 038-38 65 479
Ankie Redder-Bijkerk - Accrete PCO
Ankie Redder-Bijkerk
HR Manager
pz@accrete.nl 038-38 65 479
Ilse Klaver - Accrete PCO
Ilse Klaver
HR Adviseur
pz@accrete.nl 038-38 65 479
Alien de Wit - Accrete PCO
Alien de Wit
Manager kinderopvang
aliendewit@accrete.nl 038-38 65 479
Anke de Jong - Accrete PCO
Anke de Jong
Secretaresse
secretariaat@accrete.nl 038-38 65 479
Rob van Ockenburg - Accrete PCO
Rob van Ockenburg
Hoofd ICT
ict@accrete.nl 038-38 65 479
Andre Bagchus - Accrete PCO
Andre Bagchus
ICT medewerker
andrebagchus@accrete.nl 038-38 65 479
Harmen Arendshorst - Accrete PCO
Harmen Arendshorst
Communicatieadviseur
pr@accrete.nl 038-38 65 479
Thecla de Graaf - Accrete PCO
Thecla de Graaf
Opleider, coach en gedragsspecialist
Thecla.degraaf@accrete.nl 038-3865479
Marloes Snel - Accrete PCO
Marloes Snel
Servicecentrum kinderopvang
kinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Els van den Broek - Accrete PCO
Els van den Broek
Servicecentrum kinderopvang
kinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Annet van der Molen - Accrete PCO
Annet van der Molen
Servicecentrum kinderopvang
personeelkinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Mirjam Dijkema - Accrete PCO
Mirjam Dijkema
Servicecentrum kinderopvang
personeelkinderopvang@accrete.nl 038-38 65 479
Marleen Peper - Accrete PCO
Marleen Peper
Gedragsspecialist
038-38 65 479
Christina Strampel - Accrete PCO
Christina Strampel
Orthopedagoog/GZ-psycholoog (BIG: 49052402625)
038-38 65 479
Marjolein Remeeus - Accrete PCO
Marjolein Remeeus
Ambtelijk secretaris CAR
secretariaatcar@accrete.nl 038-38 65 479
Sandra van de Steeg-Croese - Accrete PCO
Sandra van de Steeg-Croese
Taal- en leesspecialist
sandravdsteeg@accrete.nl 038-38 65 479

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor ons onderwijs en de opvang. Het bepaalt het beleid van Accrete, in samenwerking met de stafmedewerkers en directeuren. Het CvB benut de Centrale Accrete Raad als sparringpartner om zo samen, in dialoog en met scherpte, te werken aan de opdracht van Accrete.

Het CvB, bestaande uit voorzitter Jan Spanjer, legt verantwoording af aan de RvT over de realisatie van de opdracht met bijbehorende doelen. En ook over het daarvoor ontwikkelde en gevoerde beleid, de strategie en de bedrijfsvoering.

College van Bestuur

Directeur van een kindcentrum

De directeur van een kindcentrum is ‘integraal verantwoordelijk’. Dat houdt in dat deze leiding en sturing geeft aan het onderwijs en de opvang. Ook draagt de directeur zorg voor de bedrijfsprocessen op het kindcentrum en levert deze een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid van Accrete.

De directeur werkt nauw samen met de locatiemanager kinderopvang. De stafafdeling (onderwijs, opvang, HR, communicatie, financiën en facilitaire zaken) adviseert en ondersteunt daarbij.

De directeuren en het managementteam en staf vergaderen verder regelmatig in een overlegplatform, dat het directeurenoverleg (DO) heet.

Directeur van een kindcentrum

Organigram

Raad van Toezicht

Waar willen we met Accrete naar toe en worden die doelen ook daadwerkelijk nagestreefd en bereikt? En op welke manier? Dat is kort samengevat waar de Raad van Toezicht (RvT) naar kijkt en in meedenkt. De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden en houdt toezicht op zowel de ‘harde kant van de instelling’ (goed bestuur) als de onderwijskwaliteit.

De RvT bestaat uit:

  • Bert Tol (voorzitter): berttol@accrete.nl
  • Marjolijn Wallinga: marjolijnwallinga@accrete.nl
  • Renze de Groot: rdegroot@accrete.nl
  • Vrouwk Weemstra: vweemstra@accrete.nl
  • Marijn Rohaan: mrohaan@accrete.nl
  • Hanneke Kronenberg: hannekekronenberg@accrete.nl
Raad van Toezicht

Centrale Accrete Raad (CAR)

Onze missie is dat wij als één team één taak hebben tijdens onze expeditie: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en begeleiden bij hun vorming en ontwikkeling. Vanuit deze gedachte vindt Accrete integrale medezeggenschap belangrijk en noodzakelijk.

Op 1 juli 2022 startte daarom de Centrale Accrete Raad (CAR), met daarin:

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
  • Gemeenschappelijke Oudercommissie (GOC)
  • Ondernemingsraad Kinderopvang (OR)

Een logische stap is om ook binnen het kindcentrum toe te werken naar integrale medezeggenschap. Daarbij vormen de MR en OC samen met enkele medewerkers van de kinderopvang de KC Raad.

Centrale Accrete Raad (CAR)