Mededeling Raad van Toezicht: Vertrek bestuurder Jan Spanjer

In goed overleg tussen de Raad van Toezicht en bestuurder Jan Spanjer is besloten dat Jan zijn functie als bestuurder van Accrete per 1 oktober 2023 zal neerleggen. We danken Jan voor zijn toewijding en inzet.

We blijven ons onverminderd inzetten voor de continuïteit en kwaliteit van onze onderwijsorganisatie. Over de toekomstige invulling van de bestuursfunctie zullen wij u een later tijdstip informeren. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de Raad van Toezicht.

Met vriendelijke groet,

Marijn Rohaan-Bisperink
Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht Accrete