In beweging! Kindcentrum De Wijngaard in Zwartsluis

Kindcentrum De Wijngaard in Zwartsluis biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Ons streven is dat kinderen iedere dag met plezier naar Kindcentrum De Wijngaard komen om te leren, te spelen en te ontdekken. We werken en leren daarbij vanuit de ‘blijde boodschap’.

Accrete
Accrete

    We bieden kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). In combinatie met ons basisonderwijs ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn. Ieder kind is welkom, ook wanneer het later niet naar onze school gaat.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Op onze basisschool gaan we uit van de mogelijkheden van kinderen. Door onderwijs op maat kunnen zij zich ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Alle kinderen hebben naar onze mening recht op deze gepersonaliseerde aandacht.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum De Wijngaard?

Soepele overgang
naar het onderwijs

We zijn iedere dag geopend van 6.30 tot 19.00 uur. Met ons aanbod op maat kan de kinderopvang heel gemakkelijk worden afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Bij onregelmatig of parttime werk of bij een studie is flexibele opvang mogelijk.

Flexklas, Praktijkklas
én Dyslexieklas

We hebben een Flexklas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Kinderen met lees- en spellingsproblemen krijgen extra aandacht in onze Dyslexieklas. Kinderen die succesvol leren met hun handen kunnen vol energie aan de slag in onze Praktijkklas.

Van jongs af aan
gezien en gekend

We vangen kinderen van 0 tot 4 jaar op, zodat jij als ouder onbezorgd kunt werken. Het voordeel van meerdere voorzieningen binnen één centrum is dat je kind van jongs af aan ‘gekend’ wordt. Ook is het handig én gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin er terecht kunnen.

We zijn een Kanjer-
én Gezonde School

Met de Kanjer-training leren we kinderen zichzelf te zijn. Zowel op school als de kinderopvang gaan we uit van de Kanjer-principes. Ook mogen we het predicaat Gezonde School voeren en hebben we veel aandacht voor Bewegend Leren.

Aandacht voor
muzikale vorming

Naast rekenen, taal en lezen besteden we aandacht aan creatieve vakken. Tijdens het CreaCircuit komen deze onderdelen aan bod. JMV Music & Education geeft in elke groep muzieklessen. Op deze manier besteden we structureel aandacht aan muzikale vorming.

Samen met jou naar
het beste voor je kind

Wanneer kinderen zien dat ouders en medewerkers samenwerken en het beste voor hen zoeken, leveren ze de mooiste prestaties. Ook zitten ze veel beter in hun vel. We maken daarom gezamenlijke afspraken die bijdragen aan de meest optimale ontplooiing van jouw kind.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Onze kinderen zitten er allemaal al vanaf dat ze baby waren. Ze gaan met erg veel plezier naar KDV en BSO. Ik heb geen op of aanmerkingen. Er is goede communicatie en er word ten alle tijden goed voor de kinderen gezorgd. Lieve leidsters met veel liefde voor elk kind individueel.’

Mariska van Dijk, Zwartsluis

Ouder
‘Gaat het kind met plezier naar school! Dat staat voorop bij Accrete. Daarbij prima begeleiding voor de kinderen die onder of boven het gemiddelde presteren! Open en directe lijn met directeur.’

Ivo Eenkhoorn , Zwartsluis

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum De Wijngaard valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum De Wijngaard

Kraggelaan 2
8064 CT Zwartsluis

Basisonderwijs

Kraggelaan 2
8064 CT Zwartsluis
Tel. 038 - 386 77 01
kindcentrumwijngaard@accrete.nl

Kinderopvang

Kraggelaan 6
8064 CT Zwartsluis
Tel. 038 - 386 87 89
kinderopvangwijngaard@accrete.nl