De start van jouw ontdekkingsreis! Kindcentrum Bernhard in Steenwijk

Kindcentrum Bernhard in Steenwijk biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom bij ons; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

In ons kindcentrum werken we met drie werelden (0-3 jaar, 3-8 jaar en 8-13 jaar). Zo ontstaat een doorgaande leerlijn in de ontwikkeling van jouw kind. We gaan daarbij uit van erkende ongelijkheid: ieder kind is uniek en kan leren op eigen niveau en in eigen tempo.

Accrete
Accrete

   De ontdekkingsreis van je kind start al vóór de geboorte. In de eerste 1.000 dagen van een kinderleven worden we gevormd tot wie we zijn. Samen met jou bieden we je kind een kansrijke en liefdevolle start. Op Kindcentrum Bernhard bieden we kinderopvang van 0 tot 4 jaar en BSO van 4 tot 13 jaar.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Kinderen leren niet alleen achter een tafeltje door (digitale) methodes te volgen, maar juist door zelf te onderzoeken en ontdekken. Op Kindcentrum Bernhard krijgen ze daar alle ruimte voor. Spelenderwijs ontwikkelen ze zich tot zelfbewuste en verantwoordelijke kinderen die goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Bernhard?

Werken in de drie
werelden

We werken in 3 werelden. De Groeiwereld, waarin we de natuurlijke nieuwsgierigheid alle vrijheid geven. De Ontdekwereld, waarin we stimuleren om te onderzoeken. De Ontwerpwereld, waarin we onderzoeken hoe oudere kinderen gemotiveerd kunnen leren.

We zijn een Gezonde
Kanjer-school

We mogen ons een Gezonde Kanjerschool noemen. We zijn trots op het behalen van het certificaat ‘Sociale veiligheid en welbevinden’. Bij Kindcentrum Bernhard vinden we ‘rust, reinheid en regelmaat’ erg belangrijk.

Leren in een
krachtige leeromgeving

Om goed te kunnen leren, is een krachtige leeromgeving nodig. Hierbij horen professionele medewerkers die kinderen helpen, maar ook veel zelf laten ontdekken. In onze verschillende werelden kunnen zij naar hartenlust experimenteren, ontdekken en ontwerpen.

Leren leren,
leren leven

Ons motto is ‘leren leren, leren leven’. Vanuit onze christelijke visie stimuleren we kinderen om positief in het leven te staan, respect voor elkaar te hebben en oprecht naar elkaar te luisteren. Maar ook zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en onze mooie omgeving.

De pedagogiek van
Reggio Emilia

Onze medewerkers laten zich inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. Kinderen zijn volgens grondlegger Loris Malaguzzi elkaars eerste pedagoog. Ze leren het meest van elkaar. De professionals reflecteren voortdurend op hun rol als tweede pedagoog.

Gepersonaliseerd
ontdekkend leren

Bij Kindcentrum Bernhard geven we ieder kind de tijd en ruimte die het nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen. Afgestemd op zijn of haar persoonlijke behoeften en talenten. Dit noemen we gepersonaliseerd ontdekken leren. Ze ontdekken kinderen hun ware ik.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Drie kinderen hier op school. Voor allen kijken ze wat voor hun het beste is. Als er vragen zijn of dilemma's, voelen wij ons altijd serieus genomen en kijken we naar de mogelijkheden.’

Anne Terpstra , Steenwijk

Ouder
‘Als moeder van een mooie dochter die op punten extra aandacht/ondersteuning nodig heeft, ben ik erg tevreden over de betrokkenheid en inzet van de school.’

Sylvia , Steenwijk

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Bernhard valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Bernhard

Wilhelminastraat 47
8331 ME Steenwijk