Sámen op reis! Kindcentrum De Ark in Oldemarkt

Kindcentrum De Ark in Oldemarkt biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Samen met jouw kind gaan we op ontdekkingstocht. Zo leggen we een stevige basis voor de rest van zijn of haar leven. Ons motto is niet voor niets: ‘Sámen op reis’. Samen leven, ontdekken, leren en werken we. Dit doen we in één doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.

Kom vrijblijvend en gratis naar Peutergym met je peuter en ontdek ons Kindcentrum!

4 april: Open Huis op vernieuwd Kindcentrum de Ark!

Accrete
Accrete

    De ontdekkingstocht van je kind start op onze kinderopvang. We bieden professionele kinder- en peuteropvang en BSO voor kinderen van 0 tot 13 jaar, onder hetzelfde dak als onze basisschool. We zorgen voor een sfeer van veiligheid, vertrouwen en ontspanning.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Kinderen tot groei en bloei laten komen, op hun eigen niveau, in hun eigen tempo. Dat is waar De Ark voor staat. Door in verschillende units te werken, laten we kinderen aansluiten bij het onderwijsaanbod dat zij op dat moment nodig hebben.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum De Ark?

De bijbel is leidend voor
ons handelen

De Ark is een christelijk kindcentrum. Daarom is de bijbel leidend voor ons handelen. We vertellen verhalen uit de bijbel, zingen christelijke liedjes, bidden samen en vieren christelijke feestdagen. We waarderen de eigenheid van ieder kind met unieke talenten.

Ontdekken in ‘de
maatschappij in het klein’

We zien ons kindcentrum als ‘de maatschappij in het klein’. Daarin kunnen kinderen oefenen en groeien in het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Dit gebeurt in een veilige omgeving, waarin we werken met de principes van de Kanjer-training.

Het stimuleren van
verwondering

Kinderen verwonderen zich van nature en dat willen we ze niet afleren. Daarom werken we met de methode ‘Da Vinci’, waarbij het verwonderen
centraal staat. We stimuleren ook om uitdagingen aan te gaan, om zo telkens nieuwe dingen te leren.

Ieder kind ontwikkelt
zich op eigen niveau

Om kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau te laten ontwikkelen, werken we in units: kinderopvang, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Afgestemd op het ontwikkelingsniveau van ieder kind en niet op zijn of haar leeftijd.

Leren omgaan met
verantwoordelijkheid

We leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheden. Ze zijn daarbij eigenaar van hun eigen leerproces. Het vertrouwen in hun leervermogen is ons uitgangspunt. We nemen ze mee in het stellen van doelen. En daarin mogen ze steeds meer hun eigen keuzes maken.

Ruime opvangtijden, uniek in onze regio

Als (werkend) ouder van jonge kinderen is je tijd en ruimte beperkt. We helpen je graag, door kinderopvang van 6.30 tot 19.00 uur aan te bieden. Deze ruime opvangtijden zijn uniek in onze regio!

Accrete PCO

Rondleiding kindcentrum De Ark

Accrete PCO

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘De kinderen worden liefdevol opgevangen, doen leuke/actieve activiteiten bij de opvang en bso, soms hebben ze s ochtend niet zoveel zin maar willen s middags vaak nog langer blijven.’

Regien Mendel, Oldemarkt

Ouder
‘Prettige communicatie, veel aandacht voor de kinderen krijgen extra ondersteuning mochten ze dit nodig hebben. Communicatie goed, via parro ben je als ouder op de hoogte van wat er speelt of gebeurd op school.’

Nathalie Bijkerk, Paasloo

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum De Ark valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Actueel

Kindcentrum De Ark in Oldemarkt is continu in beweging. We willen een vooruitstrevende organisatie zijn, die blijvend het beste biedt voor onze kinderen. Hieronder vind je alle ontwikkelingen!

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum De Ark

Burgemeester Kuiperslaan 17
8375 BJ Oldemarkt