Persoonlijke aandacht, gezamenlijke toekomst! Kindcentrum De Schutsluis in Blokzijl

Kindcentrum De Schutsluis in Blokzijl biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Een enthousiast team van medewerkers zorgt samen met jou als ouder voor een open sfeer van vertrouwen. We bieden een plek waar kinderen zich prettig en veilig kunnen ontwikkelen. Spelenderwijs ontdekken ze hier dat zij zichzelf kunnen zijn. Fouten maken mag. Dat is namelijk het bewijs dat je leert.

Accrete
Accrete

Op Kindcentrum De Schutsluis bieden we kinderdagopvang
voor 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor 4 tot 12 jaar. Je kind kan bij ons terecht van 6.30 tot 19.00 uur. Alles onder één dak, samen met het basisonderwijs!

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

We zijn ervan overtuigd dat ontdekken de meest natuurlijke vorm van leren is. Door het aanbieden van een uitdagende leeromgeving en goede begeleiding stimuleren wij de kinderen op ons basisonderwijs hun specifieke talenten op hun eigen wijze te ontwikkelen.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum De Schutsluis?

Handelen vanuit
het geloof in God

Wij handelen vanuit het geloof dat God de mens en de wereld gemaakt heeft. Hij maakte ons verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving. Elk kind is uniek en gezegend met talent. Wij zien het als onze taak aan te sluiten bij deze talenten.

Drempelvrij naar het
basisonderwijs

Peuters en kleuters werken bij ons veel samen. Voor de kinderen in dit Peuter- Kleuter-aanbod is de drempel naar de basisschool verdwenen. Ieder kind is overigens welkom, ook als het uiteindelijk niet naar onze basisschool gaat.

Gepersonaliseerd
ontdekkend leren

Op De Schutsluis richten we ons op gepersonaliseerd ontdekkend ontwikkelen en leren. Dit betekent dat de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Niet het systeem, niet de geboortedatum en niet de methodes.

Samenwerken en samenleven

Kinderen, ouders, medewerkers en de omgeving maken sámen Kindcentrum De Schutsluis. ‘It takes a village to raise a child!’ Doordat we van jongs af aan sámen naar je kind kijken, zien we veel meer. Bij ons leren kinderen samen te werken en samen te leven.

Werken met de Kanjer-training

We willen dat kinderen zelfvertrouwen hebben en positief leren denken. Dit is de basis om goed met elkaar om te gaan. Daarom werken wij met de Kanjer-training. Wij zijn een Kanjer-centrum, omdat we de Kanjer-principes door ons gehele kindcentrum hanteren.

Voorbereiden op de toekomst

Wij bereiden kinderen optimaal voor op de samenleving van de toekomst. Daarom ontwikkelen ze naast vaardigheden als begrijpend lezen, rekenen en taal, andere vaardigheden als mediawijsheid en creatief denken. Er is veel aandacht voor executieve functies.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Als ik mijn kinderen bij De Schutsluis breng, weet ik zeker dat ze in goede handen zijn. Er is aandacht voor het kind en in overleg is veel mogelijk! Geografisch niet de handigste keuze voor ons, maar dat nemen we voor lief. Heel tevreden over De Schutsluis!’

Laura, Marknesse

Ouder
‘De Schutsluis basisschool is open in communicatie. Wanneer er situaties zijn bespreken ze die en zijn hierin duidelijk. Daarbij merk je de betrokkenheid bij de kinderen en merken ze bijzonderheden op.’

Janine Morsink, Blokzijl

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum De Schutsluis valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum De Schutsluis

Juliana van Stolbergstraat 1
8356 ER Blokzijl