Gepersonaliseerd ontdekkend leren! Kindcentrum Eben Haëzer in Ossenzijl

Kindcentrum Eben Haëzer in Ossenzijl biedt christelijk basisonderwijs. Ieder kind is bij ons van harte welkom!

We zijn een kleinschalige en christelijke basisschool, die middenin de samenleving van Ossenzijl staat. We gaan uit van de mogelijkheden van kinderen. We bieden gepersonaliseerd onderwijs: kinderen mogen bij ons leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Hiervoor vervangen we de traditionelere vormen van onderwijs voor maatwerk.

Accrete
Accrete

  Voor kinder- en peuteropvang van 0 tot 4 jaar en voor buitenschoolse opvang werken we nauw samen met Kindcentrum De Ark in Oldemarkt. Deze kinderopvang is iedere werkdag geopend van 6.30 tot 19.00 uur. Voor de BSO regelen wij kosteloos vervoer.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Het grote voordeel van een kleine school is dat kinderen van meerdere leeftijden in één lokaal bij elkaar zitten. Ze zijn verdeeld over twee units; groep 1-3 en groep 4-8. Zo helpen de oudere kinderen de jongere. Ze leren van elkaar op een natuurlijke wijze.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Eben Haëzer?

Kinderen ontdekken
wie ze zijn

Wij gaan voor onderwijs waarin kinderen ontdekken wie ze zijn. Zij leren zichzelf kennen en doen succeservaringen op. Zo ontwikkelen ze zich tot zelfbewuste en verantwoordelijke kinderen die goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Uitgaan van de vele
mogelijkheden

We gaan uit van de mogelijkheden van kinderen. Leerlingen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben gaan één dag per week naar de Plusgroep. Kinderen die succesvoller zijn met hun handen volgen eens per week praktijkonderwijs, in samenwerking met lokale bedrijven.

Handelen vanuit
het geloof in God

We ontlenen onze inspiratie, enthousiasme en handelen aan de bijbel. We vertellen bijbelverhalen en wat je er nu nog steeds van kunt leren. Wij geven mee dat ze er op mogen vertrouwen dat ze altijd geliefde kinderen van God zijn.

Innovatieve manier
van leren

Al springend leren rekenen en spellen: het is een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen zijn een effectieve manier om schoolprestaties van kinderen te verbeteren.

Typediploma voor
groep 7 en 8

In groep 7 of 8 kunnen kinderen onder reguliere lestijd kosteloos een officieel
typediploma halen. Dit draagt bij aan een goede start op het middelbaar onderwijs en een goede voorbereiding op een digitaal georiënteerde toekomst.

Onderwijs sámen
met ouders

Bij Kindcentrum Eben-Haëzer vinden we het belangrijk om, in plaats van over, mèt kinderen in gesprek te gaan. Sámen met jou als ouder zijn we verantwoordelijk dat je kind zijn of haar talenten optimaal ontwikkelt.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Fantastische school met creatieve aandacht voor kind en gezin !’

Remco, Kalenberg

Ouder
‘Goede service, goed behandeld’

Anoniem

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Eben Haëzer valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Eben Haëzer

Schoolstraat 8
8376 HB Ossenzijl

Basisonderwijs

Schoolstraat 8
8376 HB Ossenzijl
Tel. 0561 - 47 73 26
ebenhaezer@accrete.nl

Kinderopvang

Burgemeester Kuiperslaan 17
8375 BJ Oldemarkt
Tel. 0561 - 72 69 26
kinderopvangark@accrete.nl