Het Kompas, richting voor je leven! Kindcentrum Het Kompas in Steenwijk

Kindcentrum Het Kompas in Steenwijk biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. We bieden voor- en buitenschoolse opvang aan van 0 tot 13 jaar. Ook hebben wij op onze locatie peuteropvang. De opvang is iedere werkdag geopend van 6.30 tot 19.00 uur.

Het Kompas is een uniek en klein kindcentrum, dat betrokkenheid en elkaar goed kennen belangrijk vindt. Wij richten ons op ouders die willen dat hun kind(eren) op basis van bijbelse inzichten opgevoed en opgeleid worden. De bijbel is het kompas in ons doen en laten. We leren de kinderen dat ze mogen zijn wie ze zijn, geliefde kinderen van God.

Accrete
Accrete

    We bieden kinderopvang van 0 tot 4 jaar en BSO voor schoolgaande kinderen. Peuters van 2 tot 4 jaar maken spelenderwijs kennis met ons christelijk basisonderwijs. Ons kindcentrum is iedere werkdag geopend van 6.30 tot 19.00 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Omdat elk kind wat anders nodig heeft, bieden we ons basisonderwijs zoveel mogelijk op maat aan. Dit noemen we gepersonaliseerd ontdekkend leren. Binnen de kernconcepten die we in ons hele kindcentrum aanbieden, maken kinderen een ontdekkingsreis door de wereld.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Het Kompas?

Uitdagende leer- en
ontwikkelomgeving

Het Kompas is anders ingericht dan een reguliere basisschool. We hebben grotere ruimten waar muren verdwenen zijn. Ook beiden we verschillende hoeken, waar kinderen spelen, ontdekken en onderzoeken. Een uitdagende en aantrekkelijke leer- en ontwikkelomgeving!

Ruime opvangtijden,
uniek in onze regio

Als (werkend) ouder van jonge kinderen is je tijd en ruimte beperkt. We helpen je graag, door kinderopvang van 6.30 tot 19.00 uur aan te bieden. Deze ruime opvangtijden zijn uniek in onze regio!

Opvang en onderwijs
gaan hand in hand

Kinderopvang en basisonderwijs werken nauw samen door het aanbieden van gezamenlijke thema’s en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Hierdoor kennen wij elkaar goed en verloopt de overgang van opvang naar onderwijs heel natuurlijk.

Hart voor het
evangelie

Op Het Kompas leren we kinderen om te leren en om te leven. Niet alleen volgens de menselijke normen, maar bovenal naar de normen van God. Door ons onderwijs en onze opvang heen laten we hen ontdekken hoe prachtig en talentvol zij zijn.

Aandacht voor rentmeesterschap

Samen met ouders realiseerden we een prachtig groenplein. Dit past bij onze visie over rentmeesterschap. Wij willen kinderen leren om bewust en verantwoord om te gaan met alles en iedereen in hun omgeving.

Ieder kind is meer
dan welkom

Personeel, kinderen en ouders respecteren elkaar in geloof en in een gezamenlijke doelstelling. Ongeacht of je een kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond hebt: iedereen is welkom bij Kindcentrum Het Kompas.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Een plek waar mijn kinderen met plezier naartoe gaan. Werken aan de hand van thema’s. Aandacht voor christelijke identiteit. Een prachtig schoolplein en een geweldig team dat samenwerkt met betrokken ouders’

Linde, Eesveen

Ouder
‘Elke dag gaan mijn kinderen met plezier naar de peuteropvang (onze jongste) en de bso (de oudste twee)! Elke dag wordt er weer enthousiast wat aangeboden. Het is vaak lastig om ze mee naar huis te krijgen.’

Evelien, Steenwijk

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Het Kompas valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Het Kompas Steenwijk

Oostwijkstraat 92
8331 EG Steenwijk