Ontdek hoe knap je bent! Kindcentrum Johan Friso in Steenwijk

Kindcentrum Johan Friso in Steenwijk biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Bij Kindcentrum Johan Friso geloven we dat ieder kind even knap en waardevol is, een geliefd kind van God. Daarom laten we ons inspireren door de principes de ‘Meervoudige intelligentie’. De een is rekenknap, de ander muziekknap en weer iemand anders is beweegknap. Kortom, iedereen is knap! Wij spreken van jongs af aan de verschillende soorten intelligentie en leerstijlen aan.

Accrete
Accrete

    Op Kindcentrum Johan Friso bieden we professionele kinderopvang voor 0 tot 4 jaar, peuteropvang van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 13 jaar. We staan iedere werkdag voor jou en je kind klaar; van 6.30 tot 19.00 uur.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Wij geloven dat elk kind even knap en waardevol is; een uniek en geliefd kind van God. Binnen ons basisonderwijs laten we ons inspireren door de principes van de Meervoudige Intelligentie. Het gaat ons er niet om ‘hoe knáp je bent’, maar ‘hóe je knap bent’.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Johan Friso?

Iedereen is knap

We hebben aandacht voor verschillen én overeenkomsten tussen kinderen. We geven ruimte aan ieders interesses, niveau en manieren van leren, maar doen dit vanuit gezamenlijkheid. Samen halen we het beste uit het kind en zetten we onze talenten in om van elkaar te leren.

Nieuwsgierigheid van
kinderen prikkelen

Vragen zijn waardevol. Door te luisteren naar vragen van kinderen helpen we ze om hun nieuwsgierigheid te behouden. Door ze te prikkelen om nog méér te vragen en hierop samen de antwoorden te zoeken in theorie en de praktijk, ontdekken we nieuwe werelden.

Uitdagende
leeromgeving

Niks is leuker dan kennismaken met nieuwe dingen. Avontuur is voor ons ontdekken, spelen en leren. Op ons kindcentrum bieden we een veilige, uitdagende leeromgeving. Als vertrekpunt van een route die kinderen langs nog onbekende avonturen leidt.

Opvoeden doen we
samen met jou

We stimuleren de participatie van ouders. Opvoeden doen we samen! We willen in ons kindcentrum alle kinderen toerusten met kennis en vaardigheden. Om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun deelname in de samenleving van de toekomst.

Ruime opvangtijden,
uniek in de regio

Als (werkend) ouder van jonge kinderen is je tijd en ruimte beperkt. We helpen je graag, door kinderopvang van 6.30 tot 19.00 uur aan te bieden. Deze ruime opvangtijden zijn uniek in onze regio!

We werken met een Plusgroep

Kinderen die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsprogramma bieden we verrijkingsstof aan. Daarnaast werken we met een Plusgroep. Daarin begeleidt een gespecialiseerde leerkracht de kinderen die ook met extra stof niet voldoende worden uitgedaagd.
Accrete PCO

Rondleiding Kindcentrum Johan Friso

Accrete PCO

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Deze opvang zit in hetzelfde gebouw als de school wat ontegenzeggelijk voordelen heeft en de medewerkers van de opvang zijn allemaal betrokken en kundig. Mijn dochter gaat er graag heen !’

Jos ter Horst, Steenwijk

Ouder
‘De kleinschaligheid en betrokkenheid bij elkaar maakt de sfeer. Ervaren leerkrachten met oog voor de kinderen en hun ouders. Onderwijs in de vorm van meervoudige intelligentie geeft ruimte voor creativiteit en het op verschillende manieren leren’

Familie Spijksma, Onna

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Johan Friso valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Johan Friso

Schaepmanstraat 5
8331 AW Steenwijk