Werk & stage

Werken of stage lopen bij Accrete

Bij Accrete werken we met ervaren, deskundige en betrokken medewerkers. Onze medewerkers zijn de identiteitsdragers van de organisatie, zij maken dagelijks in hun ‘handel en wandel’ zichtbaar waar wij voor gaan en waar wij voor staan.

De afgelopen en komende jaren verandert er veel in de wijze waarop kinderopvang en basisonderwijs wordt aangeboden. Door de invoer van gepersonaliseerd en ontdekkend leren verandert de rol van de pedagogisch medewerker en leerkracht en zal er veel meer met elkaar worden samengewerkt.
Naast de kinderen creëren we omstandigheden waarin medewerkers zich ook optimaal kunnen ontwikkelen omdat we beseffen dat alleen wanneer de medewerker volledig in zijn kracht staat de kinderen optimaal kunnen groeien en bloeien.
Daarom zijn wij altijd op zoek naar collega's die bezig zijn met de vraag: hoe zetten wij samen het kind echt centraal?

Actuele vacatures:

Open sollicitatie:
Wij zijn constant op zoek naar invalkrachten voor het onderwijs en naar invallers voor de kinderopvang. Startende leerkrachten en pedagogisch werkers krijgen bij ons de gelegenheid om ervaring op te doen. Interesse? Mail ( secretariaat@accrete.nl) dan een open sollicitatie naar Ankie Redder (Sr. beleidsadviseur P&O).

Stages in het basisonderwijs

Binnen Accrete kun je stage lopen op verschillende basisscholen. Concreet betekent dit dat veel van onze PABO studenten werken en leren op onze kindcentra. Wij verwachten veel van elkaar te kunnen leren, nieuwe inzichten en frisse blikken, maar ook door onderzoeken die zij kunnen doen op verschillende leergebieden. Daarnaast garanderen we op deze manier natuurlijke instroom, met nieuwe christelijke leerkrachten die goed aansluiten bij de opdracht en cultuur van Accrete.
We werken veel samen met ander scholen middels Scope, Scope is een samenwerkingsverband van 16 scholenclusters en de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Binnen Scope leiden we leerkrachten op tot zelfbewuste professionals, toegerust voor het onderwijs van de toekomst. Dat doen we in een setting van werkplekleren.

Stages in de kinderopvang

Volg je een opleiding voor sociaal pedagogisch werk op MBO-niveau of een opleiding pedagogisch management kinderopvang op hbo-niveau? Dan kun je bij ons stage lopen! Meer informatie kun je opvragen bij Esther Muis, rayonmanager kinderopvang, tel: 06-20 00 24 89/ esthermuis@accrete.nl

Informatie Scope
Voor meer informatie over Scope kijk je op de website van Scope Voor meer informatie over stages in het basisonderwijs kun je contact opnemen met Liesbeth Lof, stagebegeleider binnen Accrete, liesbethlof@accrete.nl

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!