Fijn dat je er bent! Kindcentrum Willem-Alexander in Steenwijk

Kindcentrum Willem-Alexander in Steenwijk biedt christelijk basisonderwijs en peuteropvang onder één dak. Ieder kind van 2 tot 13 jaar is van harte welkom! 

‘Fijn dat je er bent’, is onze boodschap aan iedereen! Kinderen vanuit verschillende achtergronden, culturen en religies zijn binnen ons kindcentrum volledig op hun plek. Onze kernwaarden zijn dan ook niet voor niets: Ik voel me goed, ik hoor erbij, ik doe mee en ik kan het!


Accrete
Accrete

    We bieden peuteropvang voor 2 tot 4 jaar. Alle kinderen zijn van harte welkom, ongeacht naar welke school ze daarna gaan. Op onze peuteropvang worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool, leren ze om van huis te zijn en spelen ze met nieuwe vriendjes.

Ontdek onze peuteropvang
Accrete

Op ons basisonderwijs leren kinderen in eigen tempo en op eigen niveau. Wie school te makkelijk vindt, dagen we extra uit. Wie tegen moeilijkheden aanloopt, geven we extra aandacht. Ieder kind verdient én krijgt de aandacht die het nodig heeft.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Willem-Alexander?

Kinderen ontdekken
hoe talentvol ze zijn

We laten kinderen ontdekken hoe talentvol zij zijn. Ze leren daarbij de liefde te zien in zichzelf, anderen en wat er om hen heen gebeurt. En daarbij vanuit de bijbelse normen en waarden aandacht en respect te hebben voor alle wereldgodsdiensten.

Onderling respect op
onze Kanjer-school

Kinderen leren pas echt goed in een goede en open sfeer, waar ze op zichzelf kunnen vertrouwen. We zijn daarom een officiële Kanjer-school. Hierbij staan de Kanjer-principes centraal: we vertrouwen elkaar, helpen elkaar, werken samen, hebben plezier en doen mee!

Veel aandacht voor
lezen en schrijven

Beheersen van taal is belangrijk om later volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. We hebben daarom veel aandacht voor de woordenschat van kinderen en technisch- en begrijpend lezen. Dit doen we o.a. door het lezen en schrijven van verhalen en biebbezoeken.

We zijn een Early
Bird-locatie

Als Early Bird-locatie brengen we onze kinderen vroeg in contact met de Engelse taal. Dat start al bij de kinderopvang. In de groepen 1 t/m 8 krijgen ze Engelse les. Groepen 1 t/m 5 krijgen dat van een ‘native speaker’. Groepen 6 t/m 8 maken gebruik van een Engelse methode.

Aandacht voor een
gezonde leefstijl

Werken aan gezondheid loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde kinderen, een veilige omgeving, een fris klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Peuteropvang

Wij bieden peuteropvang van 8.30 tot 12 uur. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom, ongeacht naar welke school ze daarna gaan. Op de peuteropvang worden de kinderen spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool, leren ze om van huis te zijn en spelen ze met nieuwe vriendjes.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze peuteropvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘De juffen en meesters werken echt hard. Hebben oog voor ieder kind en ik als ouder ben altijd welkom bij de juf / meester (adjunct). Ze denken met je mee en weten waar ze over praten.’

Anoniem, Steenwijk

Ouder
‘Iedereen is welkom, er wordt per kind gekeken dan de leerbehoeften zijn. Fijne communicatie en altijd ruimte voor een gesprek.’

Isabel, Steenwijk

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Willem Alexander valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start. Ouders die verbonden zijn aan Kindcentrum Willem Alexander en die graag van kinderopvang Accrete gebruik willen maken kunnen bij Kindcentrum Bernhard terecht.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Actueel

Kindcentrum Willem-Alexander in Steenwijk is continu in beweging. We willen een vooruitstrevende organisatie zijn, die blijvend het beste biedt voor onze kinderen. Hieronder vind je alle ontwikkelingen!

Interesse in onze
peuteropvang?

Ontdek onze peuteropvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Willem Alexander

Admiraal de Ruyterstraat 6
8331 RV Steenwijk