Sámen werken aan de basis! Kindcentrum Claus in Steenwijk

Kindcentrum Claus in Steenwijk biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Sámen met jou en je kind werken we aan zijn of haar ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid is een grote succesfactor in de ontwikkeling van kinderen. Jaarlijks spreken we af hoe we dit samen vormgeven, zodat jouw kind zich ontwikkelt naar eigen behoeften en capaciteit.

Kindcentrum Claus bestaat 50 jaar!

Accrete
Accrete

    Onze expeditie start al bij de zwangerschap. In de eerste 1.000 dagen word je namelijk gevormd tot wie je bent. Op onze voor- en buitenschoolse opvang en peuteropvang bieden we jouw kind een kansrijke start. En een doorlopende leerlijn met het basisonderwijs.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

De expeditie gaat verder op het basisonderwijs, waar kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dit houdt in dat ze gepersonaliseerd ontdekkend leren, in het tempo dat bij hen past. We maken kinderen nieuwsgierig en betrokken door hen te laten leren in de echte wereld.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Claus?

Voor ieder kind
passend onderwijs

Heeft je kind meer cognitieve uitdaging nodig? Deze vindt hij of zij in onze Flexklas. Werkt je kind liever met de handen? Dan komt hij of zij volledig tot zijn recht in onze praktijkklas.

Een fijne en veilige
plek voor iedereen

In Kindcentrum Claus maken we gebruik van Kanjer; een methode die ons leert hoe we met elkaar omgaan. Zo is onze locatie voor kinderen, ouders en leerkrachten een fijne en veilige plek.

Wereldoriëntatie
op onze Jeelo-school

We zijn een Jeelo-school en bieden wereldoriëntatie en 21e-eeuwse vaardigheden aan in 12 projecten. Jeelo laat kinderen de echte wereld zien. We prikkelen ze daarbij om zelf op onderzoek uit te gaan.

Duurzame relaties
en samenwerken

We leren kinderen al jong hoe ze duurzame relaties aangaan en goed samenwerken. Zo ontdekken ze elkaars talenten (te benutten). Ze leren niet alleen om elkaar te waarderen, maar ook om trots te zijn op hun eigen unieke eigenschappen.

Ruime opvangtijden,
uniek in onze regio

Als (werkend) ouder van jonge kinderen is je tijd en ruimte beperkt. We helpen je graag, door kinderopvang van 6.30 tot 19.00 uur aan te bieden. Deze ruime opvangtijden zijn uniek in onze regio!

Gepersonaliseerd
ontdekkend leren

Bij Accrete geven we ieder kind de tijd en ruimte die het nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen. Afgestemd op zijn of haar persoonlijke behoeften en talenten. Dit noemen we gepersonaliseerd ontdekkend leren.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Vanaf dag 1 dat mijn zoon komt mij nooit druk hoeven maken over of het goed zou komen. Het voelde meteen prettig en vertrouwd. Dit is altijd zo gebleven.’

Annemieke , Steenwijk

Ouder
‘Mijn dochter heeft het altijd enorm naar haar zin. Gaat vrolijk heen en komt vrolijk weer thuis. Voor mij is dit de belangrijkste graadmeter.’

Mirjam Verschuil , Steenwijk

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Claus valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Claus

Middenweg 6
8332 CZ Steenwijk