Samen leren leren, samen leren leven! Kindcentrum De Wiedewereld in Sint Jansklooster

Kindcentrum De Wiedewereld in Sint Jansklooster biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 2-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Op De Wiedewereld zijn kinderen én teamleden deelnemers van Expeditie Accrete. Onze missie daarbij is: ‘Samen leren leren, samen leren leven’! Vanuit onze christelijke visie stimuleren we kinderen om positief in het leven te staan, respect voor elkaar te hebben en oprecht naar elkaar te luisteren. Maar ook om zorg te dragen voor jezelf, elkaar en onze mooie omgeving.

Accrete
Accrete

    We bieden kinderopvang van 2 tot 12 jaar. Omdat we opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw aanbieden, kennen we alle kinderen van jongs af aan. In samenwerking met Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove bieden we ook professionele kinderopvang voor 0 tot 4 jaar.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

Op De Wiedewereld richten we ons op gepersonaliseerd ontdekkend leren. Ieder kind ontwikkelt zich bij ons op eigen niveau, in het tempo dat daarbij past. Om dat mogelijk te maken, werken we groepsdoorbrekend, in domeinen voor onder- en bovenbouw.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum De Wiedewereld?

Ruime en flexibele
openingstijden

We zijn iedere dag geopend van 6.30 tot 19.00 uur. Met ons aanbod op maat kan de kinderopvang heel gemakkelijk worden afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Bij onregelmatig of parttime werk of bij een studie is flexibele opvang mogelijk.

Spelenderwijs leren
en ontdekken

Kinderen leren bij ons spelenderwijs te onderzoeken en ontdekken! Ons ideaal is dat een kind zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelt. En daarbij, zoveel als mogelijk, zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren heeft.

Ook kinderopvang
voor 0 tot 4 jaar

In samenwerking met Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove bieden we naast onze eigen opvang ook professionele kinderopvang voor 0 tot 4 jaar. Hiervoor gelden eveneens ruime openingstijden; van 6.30 tot 19.00 uur.

Zien en gezien
worden

We starten iedere dag met een check-in, waarbij kinderen kunnen laten weten hoe zij die dag op school zijn gekomen: blij, niet zo blij of ertussenin. Ze mogen vertellen waarom zij zich zo voelen, zodat iedereen daar rekening mee kan houden. Een waardevol teken van ontmoeting!

Klassen voor meer of
andere uitdagingen

Voor kinderen die (nog) meer of andere uitdagingen nodig hebben, kunnen we de route van hun reis aanpassen. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen terecht in onze flexklas. De praktijkklas is er voor kinderen die succesvol leren met hun handen.

Goed voorbereiden
op de toekomst

Naast kennis over en inzicht in de samenleving, leren we kinderen van jongs af aan om samen te werken en creatief en kritisch na te denken. Maar ook mediawijs te worden en snel informatie te vinden. Zo bereiden we hen voor op de samenleving van nu én de toekomst.

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2024-2025?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet voor het cursusjaar 2024-2025.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Een fijne plek, waar echte aandacht is voor het kind en wordt gekeken naar leer- en groei- mogelijkheden, maar ook gewoon lekker spelen. Leuk om elke dag een verslagje te ontvangen incl. foto's om zo hierover te kunnen praten met je kind.’

Meijer, Sint Jansklooster

Ouder
‘Op het vernieuwde leerplein kan steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt worden. De thema's waaraan wordt gewerkt vinden onze kinderen erg leuk. De meester en juffen vormen een enthousiast team dat zich goed inzet voor de kinderen.’

Martine, Sint Jansklooster

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum De Wiedewereld valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum De Wiedewereld

Kloosterweg 32
8326 CE Sint Jansklooster