Samen leren, samen leven! Kindcentrum Ichthus in Genemuiden

Kindcentrum Ichthus in Genemuiden biedt christelijke kinderopvang en basisonderwijs onder één dak. Uniek in onze mooie tapijtstad. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom; dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur!

Iedere dag werken we vanuit onze Christelijke levensvisie, om in alle opzichten het beste uit kinderen te halen. Samen gaan we op expeditie, waarbij ons motto is: ‘Samen leren, samen leven.’ Soms weten we waar we willen uitkomen. Soms is de bestemming onbekend en weten we alleen de richting. Maar samen komen we er altijd!

Accrete
Accrete

We bieden gezellige, professionele peuter- en kinderdagopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. En buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Alle kinderen zijn welkom! Ook wanneer zij (later) niet naar ons basisonderwijs gaan.

Ontdek onze kinderopvang
Accrete

In ons hele Kindcentrum werken we met een gepersonaliseerd aanbod voor kinderen. Zo kan je kind zich ontwikkelen op eigen niveau en in eigen tempo. Kinderen die qua doelen bij elkaar passen, laten we samenwerken en geven we samen instructie.

Ontdek ons basisonderwijs

Waarom Kindcentrum Ichthus?

Het gemak van alles
op één locatie

Omdat kinderopvang en basisonderwijs onder één dak zijn gevestigd, wordt je kind van jongs af aan ‘gekend’. Ook biedt het jou, als ouder met meerdere kinderen, gemak en rust. Omdat je hen kunt brengen naar en ophalen van dezelfde locatie.


Veilig klimaat in een
vreedzame school

Wij werken aan een veilig klimaat binnen ons kindcentrum door onder andere de methode ‘De Vreedzame School’ in te zetten. Dit is een compleet programma voor Kindcentra voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Aandacht voor
verschillende talenten

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we passende, uitdagende verrijkingsstof aan. Of laten we deelnemen aan de Flexklas op eigen locatie. Daarnaast heeft Accrete een praktijkklas voor kinderen die het meest succesvol leren door te dóen.

Engelse les en
typdiploma

Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 Engelse les. En in groep 7 kunnen ze onder schooltijd kosteloos een officieel typediploma behalen. Zo bieden we hen ondersteunende vaardigheden, die ze kunnen inzetten tijdens hun expeditie. Nu en in de toekomst.

Creatief, ontdekkend
en bewegend leren

We spreken de creativiteit van kinderen vol aan met muziek, tekenen, dans, programmeren en knutselen. We leren door te bewegen en samen te werken en gaan regelmatig buiten op onderzoek uit. We zijn nieuwsgierig naar onze omgeving en hoe wij daarmee verbonden zijn.

Gepersonaliseerd
ontdekkend leren

Bij Kindcentrum Ichthus geven we ieder kind de tijd en ruimte die het nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen. We stellen persoonlijke doelen, zodat hun reis afgestemd wordt op wat zij nodig hebben. Dit noemen we gepersonaliseerd ontdekkend leren.
Accrete PCO

Rondleiding kindcentrum Ichthus

Accrete PCO

Veelgestelde vragen

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.

Basisonderwijs
Wat zijn de resultaten en uitstroomgegevens van jullie kindcentra?

De website ‘Scholen op de kaart’ is door de overheid gemaakt en geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan er eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Bekijk hier de website en zoek onze kindcentra gemakkelijk op.

Is de combinatie van opvang met jullie kinderopvang verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Bieden jullie ook onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, daarom bied OEC 't Ravelijn ook fulltime Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Meer info vind je op de website van OEC 't Ravelijn!

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2023-2024?

Onze kindcentra hebben ieder jaar meerdere vakantieperioden. In ons vakantieoverzicht hebben we deze voor je op een rij gezet.

Hoe meld ik mijn kind ziek voor school?

Dat verschilt per kindcentrum. De meeste locaties willen graag voor 8.25 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht. Bij een aantal locaties kan dit via oudercommunicatie-app Parro.

Tarieven

Wil je gebruikmaken van onze kinderopvang? We hebben al onze tarieven voor je op een rij gezet! Wil je een berekening op maat? Ons servicecentrum helpt je snel en vakkundig.

Tarieven
‘Mijn ervaringen zijn goed. Ik ben ook erg blij met de nieuwe app. Elke keer worden we op de hoogte gehouden van wat onze kinderen doen. Hieraan zie je dat er veel leuke en leerzame dingen worden gedaan. Door de foto’s en de berichtjes krijg je een goed beeld van de dag van je kind.’

Christa, Genemuiden

Ouder
‘Kindcentrum Ichthus heeft een fijn team (zowel school als kinderopvang) die enthousiast hun werk doen. Dit merken we aan het feit dat onze kinderen met veel plezier naar school gaan en met mooie verhalen thuiskomen.’

Nathan, Genemuiden

Ouder

Reis je met ons mee? We zijn op Expeditie Accrete!

Kindcentrum Ichthus valt onder Accrete. Tijdens de Expeditie Accrete gaan kinderen op ontdekkingsreis. In een doorgaande ontwikkellijn leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden.

De eerste
1000 dagen

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. In de 1.000 dagen daarna, tot aan onze tweede verjaardag, worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Aan alle kleine kinderen die nu in deze fase van de expeditie zitten, bieden we samen met hun ouders een kansrijke start.

Spelenderwijs
ontdekken

Om onze missie te voltooien, moeten we onze executieve functies ontwikkelen. Muziek maken, luisteren en veel bewegen spelen daarbij een belangrijke rol tijdens onze reis. Zo ontwikkelen we het empathisch vermogen, creativiteit, concentratie en focus nóg beter.

Persoonlijke
route

Ieder expeditielid is verschillend en ontdekt andere dingen. Daarom stemmen wij de route van de reis persoonlijk af op de individuele behoeftes van de kinderen. Zo krijgt iedereen de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.

Ontdek het
onbekende

Tijdens onze reis komen we in een rijke leeromgeving terecht die onze nieuwsgierigheid wekt. Hierin dagen we onze leerlingen uit om verschillende vaardigheden eigen te maken. Zo leren zij creatief en probleemoplossend te denken. Het onbekende ontdekken op een intuïtieve, natuurlijk wijze!

Eindbestemming
(on)bekend

Creatief denken en innovatief handelen brengt de expeditieleden uiteindelijk op de eindbestemming. Deze is deels bekend maar deels ook niet. Doordat we als expeditieleden constant met en van elkaar leren, leren we niet alleen leren, maar ook leven.

Verantwoord
op reis

We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij en natuur. Zo zijn we verantwoord onderweg.

Interesse in onze
kinderopvang?

Ontdek onze kinderopvang

Interesse in ons
basisonderwijs?

Ontdek ons basisonderwijs

Neem contact op

Kindcentrum Ichthus

Schoolstraat 1
8281 EA Genemuiden