Informatiegids

Wat doet de Gemeenschappelijke oudercommissie (GOC)


Laatst bijgewerkt op: 20 juni 2016.

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. In de oudercommissie zijn ouders vertegenwoordigd volgens de wet kinderopvang alsmede vanuit de statuten van de vereniging. Ten tweede heeft de oudercommissie tot taak advies uit te brengen aan de directeur van de school.
De advisering strekt zich uit over de volgende onderwerpen: De identiteit, het onderwijs, de organisatie, de aanname van leerlingen, het personeelsbeleid op schoolniveau en het financiƫle beleid op schoolniveau. Een ieder die de statuten van PCO Accrete onderschrijft of ermee kan instemmen, kan lid worden van de oudercommissie. (voor die plaatsen waar geen andere school is geldt een andere regeling, zie statuten.
De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen, waarvan minimaal de helft uit ouders/verzorgers bestaat. De leden van de oudercommissie worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd. In de ledenraad zitten per school/ kindcentrum 2 afgevaardigden van de oudercommissie.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!