Informatiegids

Succesvol leren in de praktijkklas!


Laatst bijgewerkt op: 25 oktober 2022.

Leerlingen die beter met hun handen leren dan uit boeken komen hier tot bloei!
Bij Accrete kan ieder kind leren op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo. Kinderen die graag leren 'met hun handen’ volgen praktisch onderwijs binnen en buiten de school.
In de praktijkklas worden basisvakken als taal en rekenen geïntegreerd bij praktische vakken.
Praktijkplein en bedrijfsbezoek
De praktijklessen zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe waardevol het is, wanneer je goed met je handen kunt werken. Daarom zijn er binnen het voedingsgebied van Accrete op drie locaties praktijkpleinen ingericht. Er is bewust gekozen voor drie locaties, zodat in de nabije toekomst alle kinderen van school en buitenschoolse opvang op deze 'pleinen' aan het werk kunnen.
De kinderen van de praktijkklas gaan één dagdeel per week aan de slag. De ene week werken ze op het praktijkplein, de andere week zijn ze te gast bij verschillende bedrijven in de Zo kunnen kinderen de praktijk ervaren bij schilder- en installatiebedrijven, maar ook bij zorginstellingen of de plaatselijke horeca.

“Deze kinderen zijn onze toekomstige collega’s!”
Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met Installatiebedrijf Vredenburg Techniek in Steenwijk. Harm Vredenburg, directeur en oprichter, vindt het een prachtige visie: “Door deze kinderen nu belangeloos onze expertise te bieden en gebruik te laten maken van onze gereedschappen, stomen we ze klaar voor hun toekomst. De kinderen krijgen een doel voor ogen en ontdekken waar ze goed in zijn en wij investeren in onze toekomstige collega’s”.
Een win-winsituatie!

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
Naast het leren van al die diverse praktische vaardigheden doet deze wijze van werken een enorm beroep op de sociale vaardigheden van de leerlingen. Doordat ze in allerlei verschillende situaties komen moeten ze leren omgaan met andere mensen en wensen.
Gebleken is dat dit een positieve impact heeft op hun zelfvertrouwen: ze zijn trots op hun werk, ze doen ertoe en gaan met meer plezier naar school.
Kansen blijven bieden
Om kinderen deze kansen te kunnen blijven bieden doen we hierbij een oproep aan bedrijven en instellingen, in zowel Gemeente Steenwijkerland als Zwartewaterland, om kinderen en henzelf deze kansen te bieden.
Te denken valt aan hout- en metaalbewerking, scheepsbouw, installatietechniek, groenvoorziening, verzorging en horeca.

Succes
Dat het een idee met veel potentie is, is gebleken door de storm van publiciteit die we hebben gekregen, zoals te lezen valt in onderstaande artikelen van onder andere het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast hebben we veel positieve reacties van collega's uit het hele land ontvangen. Nog steeds ontvangen wij aanvragen om onze ervaringen te delen. We hebben hiervoor een speciaal informatiepakket samengesteld, dat op aanvraag beschikbaar is. Natuurlijk is het ook mogelijk om eens een kijkje te komen nemen in één van onze praktijklokalen.

Contact & informatie
Voor meer informatie voor ouders, bedrijven en geïnteresseerden kan er contact op worden genomen met Harry Bouwman, coördinator Praktijkklas Accrete, hbouwman@accrete.nl, T: 06-24661408 of met Jellien Aalderink, leerkracht van de prakttijkklas, jellienaalderink@accrete.nl.

Voor achtergrondinformatie lees onderstaande interessante artikelen om ervaringen te lezen.
Download HIER de volledige brochure.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!