Nieuws

​Studiedag Accrete 2018


Laatst bijgewerkt op: 19 maart 2018 12:53.

Hoe maak jij het verschil voor kinderen, de school en de omgeving?

Woensdag 7 maart was in Meppel de jaarlijkse Accrete studiedag. Deze dag, georganiseerd voor alle leerkrachten van Accrete, werd begeleid door Jan Jutten, en zijn team, van ‘Natuurlijk leren’.

We hebben een zeer enthousiast en soms confronterend verhaal gehoord. Het werken met passie en diepe betrokkenheid, de noodzaak van het volgen van ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van hersenonderzoek, de kracht van samenwerken op alle niveaus en het bijhouden van je eigen kennis zodat je een rijke en uitdagende leeromgeving met een groot scala aan didactische werkvormen kan aanbieden aan alle kinderen. Want daar hebben kinderen recht op.

Het tweede gedeelte van de dag werd gevuld met workshops:
Kinderen leren systeemdenken
Een van de taken van een school in deze tijd is kinderen niet slechts allerlei losse feitjes leren, maar vooral om ze te leren denken. De vraag is: hoe doe je dit? Deze workshop leverde een aantal zeer praktische hulpmiddelen. De inrichting van onze samenleving en ook het onderwijs hebben er steeds meer voor gezorgd dat we samenhang en relaties uit het oog zijn verloren. Bij leren denken is dit cruciaal.

Beter onderwijs door kennis van het brein
De afgelopen jaren hebben we meer over leren ontdekt dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar! De reden daarvoor is het hersenonderzoek dat grote sprongen maakt.
De vele nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de hersenen kunnen ons in het onderwijs helpen écht het verschil te maken voor kinderen en leerkrachten.

De kracht van mindmaps
Hoe is het toch mogelijk dat wij kinderen nog steeds vooral gebruik laten maken van hun linker hersenhelft? De rechter hersenhelft wordt nauwelijks ingeschakeld bij het leren. Mindmaps kunnen hierbij helpen.

Het creëren van een rijke leeromgeving
Een van de essenties van goed onderwijs in deze tijd is de verschuiving in de richting van gepersonaliseerd leren waarbij de actieve rol van de lerende belangrijker wordt.
We kunnen ons niet meer veroorloven een dagmenu te serveren: alle kinderen hetzelfde op hetzelfde moment, aangeboden door de leerkracht die de bron is van alle leren. Bij een dagmenu is een groot deel van de “klanten” ontevreden terwijl de kelner zich rot rent.

De vijf minds van de future
De centrale vraag in deze workshop is welke bagage onze kinderen in de toekomst nodig hebben om gelukkig te worden. Het antwoord op die vraag geeft tevens aan welke “minds” we zouden moeten ontwikkelen, zowel bij onszelf als bij de volgende generatie d.m.v. goed onderwijs en opvoeding.
Howard Gardner stelt dat de five minds zoals hij die beschrijft ertoe zullen leiden dat mensen toegerust worden om te kunnen gaan met datgene wat we de komende jaren kunnen verwachten én met de ontwikkelingen waarop we niet kunnen anticiperen.

De komende tijd wordt er zowel op bestuurs- als op schoolniveau gekeken en geëxperimenteerd hoe we deze input ook daadwerkelijk toe kunnen passen in de klas zodat kinderen worden aangesproken op hun eigen leerstijl.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!