Nieuws

Ieder hoogbegaafd kind is uniek!


Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020 10:06.

In Steenwijk In wijkcentrum De Oerthe is de Kwadraatafdeling van Accrete gevestigd. Hier krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen uit Steenwijk en omgeving les.

De leerkrachten Nina Lievers en Dolf van Dijk blikken terug op het eerste jaar dat zij hier voor de klas staan. „Hier kun je onderwijs volgen dat is aangepast aan het niveau van hoogbegaafde kinderen. We gaan dieper op de stof in dan in het reguliere onderwijs, leren samenwerken en proberen bepaalde doelen te bereiken.”

Dit zijn zinnen uitgesproken door een leerkracht, zou je verwachten, maar dat is niet het geval. De eerste zin is afkomstig van Robin (10) en de tweede van Karlijn (11). De beide meiden komen op een maandag in juni tussen de middag uit hun schoollokaal in De Oerthe gelopen. Ze formulieren hun zinnen met gemak en geven je het gevoel alsof je met een volwassene praat.

Noodzaak

Op de Kwadraatafdeling zijn hoogbegaafde leerlingen volgens leerkracht Dolf helemaal in hun element, omdat ze hier om kunnen gaan met gelijken. „Een enkeling reageert stroef op de overplaatsing, maar de meesten zijn opgelucht. De kinderen ontdekken dat ze niet alleen staan, maar dat er meer kinderen zijn zoals zij. Op hun eigen school zijn deze leerlingen vastgelopen, zelfs in de Plusklas, waarin kinderen extra uitgedaagd kunnen worden.” Daarmee bedoelt hij dat ze kampten met verveling, perfectionisme, faalangst, onzekerheid of hyperactiviteit. Verder komt het vaak voor dat hoogbegaafde kinderen worden gepest, eenzaam of overgevoelig zijn. Accrete wil dat voorkomen en hen een plek bieden waar ze zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Kwadraatonderwijs is daarom volgens de school geen luxe, maar absolute noodzaak.

Volgens Dolf komt hoogbegaafdheid zelden alleen. „Sommigen zijn ook heel goed in muziek of sport, terwijl anderen juist hinder ondervinden van autisme of dyslexie. Ieder hoogbegaafd kind is uniek en krijgt daarom een persoonlijke aanpak.” Omdat hoogbegaafde kinderen een grote drang tot autonomie hebben, is het onderwijs op de Kwadraatafdeling coachend en procesgericht. Zowel hoogbegaafde kinderen van Accrete als van andere scholen zijn welkom.

Drie leergebieden

In het klaslokaal bevinden zich twintig kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en leerkracht Karin Schrotenboer. Ze krijgen van haar geen klassikaal onderwijs, maar werken allemaal afzonderlijk op hun eigen niveau. „Ze mogen overal werken, zittend in de treinzits of bankjes of zelfs liggend op de vloermatten,” legt leerkracht Nina uit. Een wand is gevuld met vellen papier waarop de drie leergebieden staan: Leren leven, Leren leren en Leren denken. Onder elk leergebied staan praktische uitwerkingen daarvan. Onder Leren leven staat bijvoorbeeld: ‘Ik schrijf duidelijk’ en onder Leren leren: ‘Ik houd mijn werkplan netjes’. Volgens Dolf is dat belangrijk om de kinderen te leren hun kennis niet voor zichzelf te houden, maar die naar buiten toe te communiceren. „Onze leerlingen weten snel de oplossing van een vraagstuk. We leren hen ook om tussenstappen te zetten en diepere doelen te formuleren.” Daarnaast laat hij de kinderen ook wel eens tegen een muur oplopen, een faalervaring opdoen en flexibel te zijn.

Diepgang

Dolf benadrukt dat ook de basisvakken taal en rekenen aan bod komen. „We zoeken daarbij wel meer diepgang en gaan in op de persoonlijke beleving en ervaring die de kinderen daarbij hebben.” Daarnaast biedt de Kwadraatafdeling extra prikkels aan de leerlingen in vakken zoals filosofie, muziek en breinologie. De school denkt er bovendien aan om in het komende schooljaar ook Chinees of Russisch aan te bieden. De gym- en beweeglessen zijn eveneens belangrijk. „Hoogbegaafde kinderen hebben een bovengemiddelde energievoorraad,” verklaart Dolf dat. In het praktijklokaal, dat bedoeld is voor praktisch ingestelde kinderen, gaan de hoogbegaafde leerlingen ook aan de slag. „Het is goed als ze uit hun hoofd komen. Zo hebben ze hier voor Vaderdag een cadeau in elkaar getimmerd.”

‘Je mag hier zijn, om te worden wie je nog niet bent’ staat met sierlijke letters op een wand in het schoollokaal geschreven. Het gaat er volgens Dolf om dat de kinderen gelukkig worden, kind kunnen zijn en niet behandeld worden als kleine volwassenen. Voor enkelingen zou dat later een beroep als buschauffeur of hovenier kunnen betekenen. Robin weet al wat ze wil worden. „Contortionist,” zegt ze zelfverzekerd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen dhr. P.J. Jansen, directeur onderwijszaken. Per telefoon is hij bereikbaar via 06-20261645 of via e-mail op oz@accrete.nl of kwadraatafdeling.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!