Het laatste nieuws

Accrete Academie

Om goed 'bij de les' te blijven kunnen medewerkers van Accrete verschillende workshops kiezen. Mocht u, als lezer, van dit bericht ook geïnteresseerd zijn dan horen wij dat graag!

Kinderopvang wordt goedkoper in 2017

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Blind leren typen is ook goed voor je taal!

Door een typecursus leren basisschoolkinderen niet alleen blind de juiste toetsen in te drukken. Ze ontwikkelen ook betere spel- en opstelvaardigheden op de computer.

Way of life

Medewerkers van Accrete zijn al helemaal in de kerststemming.

Verdubbeling Plus-groepen voor ‘meerbegaafde’ kinderen

“Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe maar noodzaak”. Dit zegt Jan Spanjer, Alg. directeur van Accrete. “Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die op verstandelijk cognitief gebied méér kunnen, blijven

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!