Het laatste nieuws

Jaarverslag 2015

Hierbij het leesbare (financiele) sociale jaarverslag over het jaar 2015.

Accrete Academie

Om goed 'bij de les' te blijven kunnen medewerkers van Accrete verschillende workshops kiezen. Mocht u, als lezer, van dit bericht ook geïnteresseerd zijn dan horen wij dat graag!

Kinderopvang wordt goedkoper in 2017

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Blind leren typen is ook goed voor je taal!

Door een typecursus leren basisschoolkinderen niet alleen blind de juiste toetsen in te drukken. Ze ontwikkelen ook betere spel- en opstelvaardigheden op de computer.

Way of life

Medewerkers van Accrete zijn al helemaal in de kerststemming.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!