Raad van Toezicht

Met ingang van 1 augustus 2011 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. Deze wet houdt in dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen bestuur en toezicht.

De ledenraad heeft de voorkeur uitgesproken voor een Raad van Toezicht model met een College van Bestuur. De strekking van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ is dat instellingen hun toezicht en bestuur gescheiden dienen te hebben waarbij het ook om een functionele scheiding mag gaan. Waar het wettelijk om gaat is dat partijen hun verantwoordelijkheid invullen op een manier die past bij hun rol en verantwoordelijkheid.

Raad van Toezicht (RvT)

Er wordt toezicht gehouden door de RvT, minimaal 5, maximaal 7 leden. Mede door de komst van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ wordt van de toezichthouder verwacht dat hij niet alleen het toezicht houdt op de harde kant van de instelling (goed bestuur), maar ook op de onderwijskwaliteit. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden:Accrete en haar rechtsvoorgangers kent een verenigingsstructuur welke geworteld is in de christelijke traditie. De gedachte is dat de leden het hoogste gezagsorgaan vormen in de vorm van een Ledenraad. Daar zit nadrukkelijk het democratisch gedachtegoed achter.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!