Even een veilige plek buiten de klas

Vorig jaar zijn we na de herfstvakantie gestart met de time-in op de Willem-Alexander in Steenwijk. De time-in is een veilige plek buiten de klas, waar kinderen naar toe kunnen om even rustig te werken, rustig te worden, om te spelen, om een ruzie uitpraten/op te lossen of een spelletje te doen. Maar ook om even te kletsen met de juffen van de time-in, als een kind niet lekker in haar/zijn vel zit.

Als de leerkracht ziet dat een kind geprikkeld is, bijna boos wordt of al boos is, dan kan een kind naar de time-in om hier rustig te worden of om te ontspannen. Ook komen sommige kinderen elke dag op een vaste tijd in de time-in. Bijv. als ze heel hard gewerkt hebben en de concentratie weg is of als ze na een pauze altijd druk in hun hoofd zijn en het in de klas niet zo goed lukt, dan kunnen ze hier even ontspannen. Kinderen komen meestal 10 minuten in de time-in en gaan daarna weer terug naar de klas.

Je kunt van alles doen in de time-in: spelletjes (kwartet, UNO), tv kijken (dvd), tekenen, met de lego of springen op de trampoline. Wij merken dat de kinderen en collega’s het fijn vinden dat de time-in er is.

(tekst en foto's: Bianca van Staalduinen, directeur kindcentrum Willem-Alexander Steenwijk)