Een kansrijke en liefdevolle start Kinderopvang in Steenwijk

De ontwikkeling van kinderen is in de eerste levensjaren heel belangrijk. In de eerste 1000 dagen worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. We stellen alles in het werk om samen met ouders de kinderen een goede start te geven.

Een kindcentrum biedt kinderopvang en basisonderwijs onder hetzelfde dak. Onder kinderopvang verstaan we baby-, peuter- en buitenschoolse opvang. Alle kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom op onze locaties in Steenwijk en Steenwijkerland.

Accrete

Groeien en bloeien in eigen tempo en op eigen niveau Voordelen kinderopvang Steenwijk

De periode waarin kinderen klein zijn is ontzettend mooi en tegelijkertijd ook heel druk voor ouders. Het voordeel van kinderopvang Steenwijk is dat alle kinderen uit één gezin naar hetzelfde adres kunnen en dat ze ook samen kunnen zijn en dezelfde leidsters en leerkrachten hebben. Ieder kind wordt gekend.

Een ander voordeel van een kindcentrum is dat er een doorgaande lijn is van 0 tot 13 jaar. Een kind kan hierdoor op eigen niveau en in eigen tempo groeien en bloeien waardoor hij of zij echt centraal komt te staan.

Bij kinderopvang Steenwijk werken enthousiaste en professionele pedagogische medewerkers. Zij geven ieder kind individuele aandacht om zijn of haar talenten goed te ontwikkelen en een fijne onbezorgde kindertijd te hebben. In Steenwijk(erland) zijn er 6 vestigingen waar de combinatie van kinderopvang en basisonderwijs wordt aangeboden.

Voordelen kinderopvang Steenwijk

Bekijk onze kinderopvang locaties in Steenwijk

Accrete

Kinderopvang
Johan Friso

Op Kindcentrum Johan Friso bieden we professionele kinderopvang voor 0 tot 4 jaar, peuteropvang van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 13 jaar. We staan iedere werkdag voor jou en je kind klaar; van 6.30 tot 19.00 uur.

Bekijk deze locatie
Accrete

Kinderopvang
Willem Alexander

We bieden peuteropvang voor 2 tot 4 jaar. Alle kinderen zijn van harte welkom, ongeacht naar welke school ze daarna gaan. Op onze peuteropvang worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool, leren ze om van huis te zijn en spelen ze met nieuwe vriendjes.

Bekijk deze locatie
Accrete

Kinderopvang
Bernhard

De ontdekkingsreis van je kind start al vóór de geboorte. Samen met jou bieden we je kind een kansrijke en liefdevolle start. Op Kindcentrum Bernhard in Steenwijk bieden we kinderopvang van 0 tot 4 jaar en BSO van 4 tot 13 jaar.

Bekijk deze locatie
Accrete

Kinderopvang
Claus

Onze expeditie start al bij de zwangerschap. In de eerste 1.000 dagen word je namelijk gevormd tot wie je bent. Op onze voor- en buitenschoolse opvang en peuteropvang bieden we jouw kind een kansrijke start. En een doorlopende leerlijn met het basisonderwijs.

Bekijk deze locatie
Accrete

Kinderopvang
Het Kompas

We bieden kinderopvang van 0 tot 4 jaar en BSO voor schoolgaande kinderen. Peuters van 2 tot 4 jaar maken spelenderwijs kennis met ons christelijk basisonderwijs. Ons kindcentrum is iedere werkdag geopend van 6.30 tot 19.00 uur.

Bekijk deze locatie
Accrete

Kinderopvang
Immanuël

We bieden voor- en buitenschoolse opvang van 0 tot 13 jaar in Steenwijkerwold. Ook kan je kind ’s ochtends terecht bij onze peuteropvang. De opvang is iedere werkdag geopend van 6.30 tot 19.00 uur. Ieder kind, ook wie niet doorstroomt naar ons onderwijs, is van harte welkom!

Bekijk deze locatie

Veelgestelde vragen over kinderopvang in Steenwijk

Kinderopvang
Wanneer ik mijn kind afmeld voor de kinderopvang, krijg ik deze uren dan tegoed?

Bij het afsluiten van je contract ontving je van ons leveringsvoorwaarden. Hierin vind je alle antwoorden op vragen over afmelding of ziekte van je kind.

Is de combinatie van opvang met jullie basisonderwijs verplicht?

Nee, dat staat jou als ouder helemaal vrij. We raden dit overigens wél aan, omdat je kind zo de best denkbare voorbereiding én overgang naar het basisonderwijs ondervindt.

Wat zijn jullie regels met betrekking tot ruilen?

Ruilen is voor onvoorziene omstandigheden. Alle ruilingen moeten aangevraagd worden via het ouderportaal.

  • Ruilingen dienen uiterlijk 3 weken van tevoren te worden aangevraagd.
  • Ruilen vindt incidenteel plaats, met een maximum van 8 keer per kalenderjaar.
  • Bij een ruiling wordt direct de nieuwe dag aangegeven (uren kunnen hierbij niet gesplitst worden) deze dag valt binnen een maand na de te ruilen dag, anders vervalt de ruiling. Ruildagen kunnen niet opgespaard worden om later alsnog in te zetten. Al geruilde dage kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruilingen kunnen alleen doorgang vinden wanneer het rooster het toelaat en moeten van tevoren worden aangevraagd.
  • Feestdagen, ziektedagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
  • Ruilen is kind, opvangsoort en kalenderjaar gebonden. (b.v. schooldag tegen schooldag, vakantiedag tegen een vakantiedag)
Wat zijn de tarieven van jullie kinderopvang?

Alle tarieven van onze kinderopvang, BSO en peuteropvang vind je op deze pagina. Heb je hierover meer vragen, bijvoorbeeld over je persoonlijke situatie? We informeren je graag!

Met welke methode werken jullie?

Onze locaties werken met VVE-methodes. Per locatie kan de gekozen VVE-methode verschillen op basis van de ontwikkelingsgebieden die centraal staan. We zetten daarbij verschillende middelen en materialen in, zodat kinderen gemakkelijk de overstap naar groep 1 en 2 van ons basisonderwijs kunnen maken. Zo ontstaat een krachtige doorgaande leerlijn.

Wat zijn de registratienummers van de kinderopvang, die ik nodig heb voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

We hebben de registratienummers van al onze kindcentra op een rij gezet. Je vindt ze hier!

Waarom lijkt jullie opvang duurder dan bij andere organisaties?

Onze kinderopvang is in veel gevallen niet duurder, maar zelfs goedkoper. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid weken, dagen en uren die je afneemt. We maken graag een persoonlijke offerte voor jou op maat.

Hoe laten jullie mijn kind wennen aan het basisonderwijs?

Omdat wij werken met Peuter-Kleuter-Groepen verloopt het wennen aan school heel natuurlijk en haast vanzelf. We zien vaak dat kinderen de daadwerkelijke overgang nauwelijks opmerken.

Wat krijg ik terug van de Belastingdienst wanneer ik kinderopvang afneem?

Hiervoor hebben we een handige rekentool. Deze rekent de globale teruggave van de belastingdienst al mee. Zo zie je snel en eenvoudig wat jouw netto maandbedrag wordt. Bereken hier snel en eenvoudig het netto tarief.