Kinderopvang Steenwijk

Kinderopvang Steenwijk

De ontwikkeling van kinderen is in de eerste levensjaren heel belangrijk. In de eerste 1000 dagen worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. We stellen alles in het werk om samen met ouders de kinderen een goede start te geven.

Kindcentrum

Een kindcentrum biedt kinderopvang en basisonderwijs onder hetzelfde dak. Onder kinderopvang verstaan we baby-, peuter- en buitenschoolse opvang. Alle kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom op onze locaties in Steenwijk en Steenwijkerland.

Voordelen

De periode waarin kinderen klein zijn is ontzettend mooi en tegelijkertijd ook heel druk voor ouders. Het voordeel van kinderopvang Steenwijk is dat alle kinderen uit één gezin naar hetzelfde adres kunnen en dat ze ook samen kunnen zijn en dezelfde leidsters en leerkrachten hebben. Ieder kind wordt gekend.

Een ander voordeel van een kindcentrum is dat er een doorgaande lijn is van 0 tot 13 jaar. Een kind kan hierdoor op eigen niveau en in eigen tempo groeien en bloeien waardoor hij of zij echt centraal komt te staan.

Locaties Steenwijk

Bij kinderopvang Steenwijk werken enthousiaste en professionele pedagogische medewerkers. Zij geven ieder kind individuele aandacht om zijn of haar talenten goed te ontwikkelen en een fijne onbezorgde kindertijd te hebben. In Steenwijk(erland) zijn er 6 vestigingen waar de combinatie van kinderopvang en basisonderwijs wordt aangeboden.

Kinderopvang Steenwijk

Google Maps

Veelgestelde vragen

Wat ga ik straks betalen?

U kunt hier berekenen wat u gaat betalen. Hier kunt u lezen wanneer u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.


Tarieven 2020:
Uurtarief kinder- en peuteropvang: € 8,62
Uurtarief kinderopvang buiten vast contract of flexibel contract: € 9,97
Uurtarief buitenschoolse opvang: € 7,86
In onze berekeningssystematiek hanteren we bij de kinderopvang dagdelen van 5 uren. Bij andere aanbieders is dit vaak 6 uren. Door dit verschil in uren, ondanks een eventueel lager uurtarief, zijn de tarieven bij Accrete vaak voordeliger.
** In onze berekeningssystematiek hanteren we bij de peuteropvang dagdelen van 3,5 uur.

We bieden nu ook peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal genaamd. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom, ongeacht naar welke school ze daarna gaan.

Kosten Kinderopvang

Hoe kan ik een wijziging wat betreft mijn kinderopvang/ BSO-contract doorgeven?

In September 2020 starten we met een digitale ouderapp. We werken samen met KidsConnect zodat we beter en efficienter kunnen werken.
We zijn ons ervan bewust dat een app nooit het persoonlijk contact tussen ouder en opvang kan vervangen, vragen kunt u dus ook altijd stellen aan de lodcatiemanager van de vestigingn en de kinderopvangleidsters. Daarnaast hebben we een centraal servicecentrum kinderopvang Accrete waar u ook al uw vragen kunt stellen en wijzigingen door kunt geven. Via de mail / telefonisch 038 - 720 09 31. U krijgt dan een medewerker aan de lijn die antwoord kan geven op uw vraag.

Wijziging Kinderopvang

Wat is de wijze van betaling wat betreft de kinderopvangkosten?

De betaling geschiedt eens per maand via een automatische incasso. Het bedrag zal rond de 25e van uw rekening afgeschreven worden. U krijgt minimaal 2 dagen van te voren uw factuur via mail toegestuurd. De contracturen dienen per maand te worden opgenomen en er is geen teruggaaf van niet gebruikte uren mogelijk. De contracturen moeten eindigen op een half of heel uur en worden niet bij elkaar worden opgeteld.

Betaalmethode Kinderopvang

Hoe vindt er informatie-overdracht plaats?

Bij het brengen en halen uw kind(eren) is er een mondelinge overdracht. Er wordt tot de leeftijd van 2 jaar in de Accrete mapjes geschreven. Daarna wordt er na ieder thema een uitgebreid verslag in het mapje gedaan. Er zijn 2 keer per jaar 10 minuten gesprekken. Ook worden er ouder avonden georganiseerd.

Informatie overdracht Kinderopvang

Hoe wordt onze BSO beoordeeld door de Inspectie van de GGD?

​Elk jaar inspecteert de GGD de kinderopvang en de BSO. Jaarlijks wordt er door het team van de opvang een risico- en gezondheid inventarisatie gehouden. Na aanleiding van deze inventarisatie wordt een verslag en plan van aanpak gemaakt. De bevindingen van het inspectiebezoek staan in het inspectierapport.

Inspectie Kinderopvang

Klacht kinderopvang?

Kinderen, ouders, personeel en alle overige betrokkenen bij onze kinderopvang moeten zich veilig kunnen voelen.
Lees verder

Klacht Kinderopvang

Tarieven kinderopvang 2020?

Hierbij alle tarieven betreffende kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang.
Lees verder

Tarieven Kinderopvang

Wat moeten kinderen meenemen naar de opvang?

Sinds kort hoeven de kinderen zelf geen brood en fruit mee te nemen, dit wordt ze aangeboden door de opvang.
Lees verder

Wat neem je mee?

Mijn kind is ziek, wat nu?

Bij ziekte van wordt in overleg met de PW’ers en ouders besproken of het kind de opvang kan bezoeken. Hiervoor worden de richtlijnen van de GGD aangehouden.
Lees verder

Ziekte en Kinderopvang

Op welke locatie wordt mijn kind opgevangen?

Dat is afhankelijk van uw wensen. Binnen Accrete zijn er meerdere vestigingen met verschillende soorten opvang. Ook zijn er vestigingen met alleen BSO. Op een enkele locatie wordt er gewerkt met samengestelde groepen, dit betekent dat de KDV en de BSO samen in één groep zitten. Er zijn ook locaties met meerdere groepen.
Lees verder

Locaties  Kinderopvang

Wanneer is de kinderovang geopend?

De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 6.30 uur tot 19.30 uur, 52 weken per jaar. De opvang is gesloten op zon- en feestdagen uitgezonderd 24 december en oudjaarsdag.

Openingstijden Kinderopvang

Ik heb een registratienummer van de kinderopvang nodig?

We hebben alle registratienummers voor u verzameld op één pagina.
Lees verder

Registratienummers  Kinderopvang

Wie werken er op het kinderdagverblijf?

Zowel de KDV- als de BSO-groepen worden begeleid door pedagogisch werkers (PW’ers). Alle PW’ers hebben een relevante middelbare beroepsopleiding. Naast het werken op de groep verricht de PW’er taken op het gebied van personeelsplanning, beheer van financiën etc. Elke vestiging heeft een (assistent) leidinggevende (hoofdleidster).

Pedagogisch medewerkers Kinderopvang

Wat doet de Gemeenschappelijke oudercommissie (GOC)?

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.
Lees verder

Gemeenschappelijke oudercommissie Kinderopvang
Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!