Leren op een wijze die bij je kind past Basisscholen in Steenwijk

Steenwijk telt in totaal 14 basisscholen. Maar welke basisschool in Steenwijk sluit nu het beste aan bij de specifieke talenten en behoeften van jouw kind? De christelijke basisscholen van Accrete focussen zich op gepersonaliseerd ontdekkend leren. Basisonderwijs waarbij jouw kind centraal staat en niet het onderwijsaanbod. Onze kindcentra bieden naast basisonderwijs ook kinderopvang met ruime opvangtijden aan. Alles onder één dak dus voor een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar!

Meerwaarde van Accrete basisscholen (Steenwijk)

  • Veel aandacht voor de persoonlijke route van je kind
  • Vooruitstrevend basisonderwijs, dat past bij deze tijd
  • Zowel Praktijkklassen als Flexklassen
  • Christelijke signatuur, waarbij ieder kind welkom is
  • Basisonderwijs én kinderopvang onder één dak
Accrete

Passend basisonderwijs in Steenwijk

Op de Accrete basisscholen in Steenwijk is leeftijd slechts een getal. Het vertelt bij lange na niet het hele verhaal over de persoonlijke ontwikkeling van je kind. Wij focussen ons veel liever op ieders unieke behoeften en talenten en laten dáár ons basisonderwijs op aansluiten. Daarom werken we niet volgens het klassieke leerstofjaarklassensysteem, met groepen naar leeftijd. Wij laten je kind juist ontwikkelen naar eigen capaciteit en identiteit, in zijn of haar eigen tempo. Daarbij bieden we ook Praktijkklassen (voor kinderen die uitblinken met hun handen) als Flexklassen (voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben) aan.

Passend basisonderwijs in Steenwijk

Basisschool (Steenwijk) met ruime opvangtijden

Onze basisscholen in Steenwijk maken onderdeel uit van een inspirerend kindcentrum. Dit houdt in dat we op dezelfde locatie ook kinderopvang van 0 tot 13 jaar aanbieden. Medewerkers van beide takken staan in nauw contact met elkaar, zodat een doorgaande leerlijn én een soepele overgang naar de basisschool ontstaan. Een ander groot voordeel zijn de ruime opvangtijden; uniek in onze regio. Je kind kan namelijk van 6.30 tot 19.00 uur terecht op onze buitenschoolse opvang (BSO).

Basisschool (Steenwijk) met ruime opvangtijden

Ieder kind welkom in ons basisonderwijs (Steenwijk)

Ons basisonderwijs staat open voor ieder kind! Daarbij kijken we niet naar religie, achtergrond of cultuur. Ook als je kind niet naar onze kinderopvang gaat, is hij of zij van harte welkom. Op onze scholen leren we in verbinding met de ander én God. Ieder kind is even waardevol; een uniek en geliefd kind van God.

Ieder kind welkom in ons basisonderwijs (Steenwijk)

Wat zijn onze basisscholen in Steenwijk?

Hieronder omschrijven we kort en bondig onze 5 basisscholen in Steenwijk. Klik op ‘Bekijk deze locatie’ om naar de websites van de afzonderlijke kindcentra te gaan.

Basisschool steenwijk basisonderwijs

Kindcentrum Het Kompas (Oostwijkstraat 92)

Basisonderwijs en kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Een uniek en kleinschalig kindcentrum, met een hoge onderlinge betrokkenheid. Uitdagende leeromgeving gebaseerd op thematisch werken, door middel van Kernconcepten. Opvoeden en opleiden op basis van rentmeesterschap.

Naar Kindcentrum Het Kompas
Basisschool steenwijk basisonderwijs

Kindcentrum Willem-Alexander (Admiraal de Ruyterstraat 6)

Basisonderwijs en kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Kinderen ontdekken hier hoe talentvol ze zijn. Met liefde voor zichzelf, anderen en hun omgeving. Kanjer- én Early Bird-school, met veel aandacht voor een gezonde leefstijl. Vanuit Bijbelse normen en waarden respect voor alle wereldgodsdiensten.

Naar Kindcentrum Willem-Alexander
Basisschool steenwijk basisonderwijs

Kindcentrum Bernhard (Wilhelminastraat 47)

Basisonderwijs en kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Kinderen zijn actief in drie werelden (0-3 jaar, 3-8 jaar en 8-13 jaar), met een doorgaande leerlijn in de ontwikkeling van een kind. We gaan uit van erkende ongelijkheid: ieder kind is uniek en kan leren op eigen niveau en in eigen tempo.

Naar Kindcentrum Bernhard
Basisschool steenwijk basisonderwijs

Kindcentrum Claus (Middenweg 6)

Basisonderwijs en kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Jeelo-school met veel aandacht voor betekenisvol leren vanuit projecten. Een mini-maatschappij in de school. Onderwijs op maat, door rekening te houden met ieders talent, niveau en behoeften. 

Naar Kindcentrum Claus
Basisschool steenwijk basisonderwijs

Kindcentrum Johan Friso (Schaepmanstraat 5)

Basisonderwijs en kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Onderwijs volgens de principes van ‘Meervoudige intelligentie’; ieder kind is even knap en waardevol. Uitdagende leeromgeving, met aandacht voor ieders talenten, interesses en niveau. Stimuleert de participatie van ouders.

Naar Kindcentrum Johan Friso

Expeditie Accrete op onze basisscholen

Wist je dat al onze basisscholen werken met Expeditie Accrete? Je kind gaat bij ons op ontdekkingsreis en leert zo te vertrouwen op zichzelf en zijn of haar mogelijkheden. We hebben daarbij aandacht voor de thema’s ‘De eerste 1.000 dagen’, ‘Spelenderwijs ontdekken’, ‘Persoonlijke route’, ‘Ontdek het onbekende’, ‘Eindbestemming (on)bekend’ en ‘Verantwoord op reis’. Meer weten?

Expeditie Accrete op onze basisscholen

Meer info over ons basisonderwijs (Steenwijk)

We hopen dat je zo een goed beeld hebt gekregen van de Accrete basisscholen in Steenwijk. Heb je vragen? We komen graag met je in contact. Ook als je de sfeer wil komen proeven op één of meerdere van onze scholen ben je van harte welkom!

Kom in contact!

Vind mijn locatie!