Basisonderwijs

We werken aan de groei van talenten en mogelijkheden van kinderen. Hierin leren en ontwikkelen kinderen zich in relatie en interactie met hun medeleerlingen en leerkracht(en). We vinden het belangrijk dat kinderen leren te leren, ieder op zijn of haar eigen niveau.

Dit biedt ons basisonderwijs

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!