Basisonderwijs

We werken aan de groei van talenten en mogelijkheden van kinderen. Hierin leren en ontwikkelen kinderen zich in relatie en interactie met hun medeleerlingen en leerkracht(en). We vinden het belangrijk dat kinderen leren te leren, ieder op zijn of haar eigen manier.

Wat ons onderscheidt van andere basisscholen is dat we niet alleen kijken naar wat de leerling nu nodig heeft maar dat we ze echt gereedschap meegeven voor hun verdere leven en vervolgonderwijs:

  • Leerlingen krijgen Engels in groep 1 t/m 8, ook binnen de reguliere lessen.
  • Alle leerlingen krijgen in groep 7 typelessen, afgesloten met een officieel diploma.
  • We beperken onze zorgstructuur niet tot de 'zorgleerlingen' die moeite hebben met leren, we bieden ook passende zorgarrangementen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook zij hebben recht op goed onderwijs.

Dit biedt ons basisonderwijs

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!