Engels & typen

Als basisschool bereid je kinderen voor op ‘de wereld van later’ daarom krijgen alle kinderen gratis typeles en van groep 1 t/m groep 8 Engels onderwijs.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen kinderen elke week Engels!
Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Zo weten we uit onderzoek dat kinderen, ook de allerkleinsten, heel ontvankelijk zijn voor het leren van een vreemde taal. Daar wordt nogal eens sceptisch op gereageerd met een opmerking als ‘Laat ze nu eerst maar eens hun eigen taal goed leren’. Het is gebleken dat het leren van een tweede taal juist bijdraagt aan het beter leren van de eigen taal. Het aanbod gaat dus niet ten koste van het eigen maken van de Nederlandse taal, maar versterkt dit.

Accrete doet dit in samenwerking met Early Bird, een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird: "Het voordeel van onze methode is dat leerlingen die de basisschool verlaten al op het niveau zitten van kinderen die in de tweede of derde klas van het voortgezet onderwijs zitten. Omdat hun start op de middelbare school al zo goed is, kunnen ze ook een hoger niveau bereiken. Met alle voordelen van dien. Het Engels is en blijft de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen over de hele wereld, zowel in een werksituatie of daarbuiten.”

Typen

Het doel van de cursus is op een adequate manier het toetsenbord te gebruiken met een behoorlijke snelheid en accuratesse. Niet onbelangrijk is dat er ook aandacht wordt besteed aan werk- en zithouding. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen met een typediploma in het basisonderwijs, maar vooral in het voortgezet onderwijs, een voorsprong hebben op hun klasgenoten. Wanneer iemand op jonge leeftijd leert blind typen dan mag je verwachten dat de snelheid op latere leeftijd hoger ligt dan personen die zichzelf hebben leren typen. Doordat de Accrete-scholen het in het reguliere onderwijsprogramma hebben opgenomen biedt het álle kinderen gelijke kansen. Wanneer je de wegingsfactor kleine scholen meerekent ligt het slagingspercentage van Accrete op 94,04%, dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 90%.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!