Ieder kind is welkom

Zowel christelijke als niet christelijke ouders kiezen voor onze opvang en ons onderwijs omdat ze in de praktijk van alledag merken dat kinderen op onze kindcentra worden gezien als waardevol.

Het is mogelijk om alleen kinderopvang af te nemen en vervolgens voor ‘niet-Accrete-basisonderwijs’ te kiezen. Het is ook mogelijk om alleen voor het onderwijs te kiezen en gebruik te maken van een andere BSO. De derde optie is om wel voor de BSO te kiezen en niet voor het onderwijs. Veel mogelijk dus.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!