Ieder kind is welkom

Alle kinderen zijn welkom! Binnen Accrete zijn er veel kinderen met verschillende achtergronden, culturen en religies. Zowel christelijke als niet christelijke ouders kiezen voor onze opvang en ons onderwijs omdat ze in de praktijk merken dat alle kinderen worden gezien als waardevol.
De kracht van onze opvang en onderwijs onder hetzelfde dak is dat je van jongs af aan gekend wordt waardoor er een doorgaande ontwikkelingslijn is. Uiteraard kan er voor gekozen worden om alleen voor onze kinderopvang of onderwijs te kiezen.

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!