Kinderopvang 0 tot 12 jaar

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan zij in de opvang centraal. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang vinden we hierbij belangrijk.

De drukste tijd in het leven van werkende ouders is vaak de periode wanneer kinderen klein zijn. We helpen ouders om rust binnen het gezin te creëren. Het voordeel van deze voorzieningen binnen 1 centrum is dat de kinderen van jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. Rust en gemak voor kind en ouder. De doorgaande leerlijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen op hun eigen niveau.


Ieder kind is welkom op de kinder- en buitenschoolse opvang. Ook kinderen die (in de toekomst) geen gebruik maken van Accrete-basisonderwijs. Er wordt gewerkt met een vast dagritme zodat er rust wordt gecreëerd. Daarnaast hebben onze enthousiaste en vakkundige pedagogisch medewerkers individuele aandacht voor de talenten van elk kind.

Dit biedt onze kinderopvang

Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!